Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Općinom Orebić, Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Orebić te Hrvatskim šumama d.o.o. – Šumarijom Korčula provodi preventivne mjere zaštite od požara u području posebnog rezervata – šumske vegetacije Čempresada Pod Gospu.

Preventivne mjere zaštite od požara obuhvaćaju čišćenje staza i puteva od niskog raslinja, uklanjanje suhih izbojaka, grana i ostalih odlomljenih, oštećenih i izvaljenih stabala s posebnim naglaskom na čišćenje postojećih komunikacija koje se koriste za prolazak i kretanje vatrogasaca.

Svrha ove akcije, koja je započela početkom travnja s planiranim završetkom do kraja svibnja ove godine, jest poboljšanje stanja zaštićenog područja u cilju bolje zaštite, upravljanja, očuvanja i korištenja istog, kao i poduzimanje preventivnih aktivnosti od mogućeg izbijanja šumskog požara.