Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 13. travnja 2021. godine sudjelovala je na online partnerskom sastanku članica Hrvatske mreže morskih zaštićenih područja na temu izrade kolektora za prihvat mlađi periske na trajnoj priveznoj liniji. Dionici sastanka imali su prilike usvojiti znanja i vještine na koji način izraditi kolektore za prihvat mlađi plemenite periske, kako ih postaviti u more i na koji način ih uspješno pretražiti, a u cilju pronalaska juvenilnih jedinki i njihova izdvajanja iz morskih ekosustava.

U okviru projekta, a obzirom na zabilježene masovne pomore plemenite periske, diljem Jadrana planirano je postavljanje kolektora za prihvat mlađi plemenite periske koje bi se potom nasadile u kontroliranim uvjetima rasta povećavajući tako vjerojatnost opstanka vrste. Smatra se kako su uzročnici masovnog pomora plemenite periske Haplosporidium pinnae, parazit iz skupine truskovaca te bakterija Mycobacterium sp.

Javna ustanova kao jedan od partnera projekta, u svibnju 2021. godine planira postaviti 9 trajnih priveznih linija sa 36 kolektora u područjima europske ekološke mreže; uvala Blace (Delta Neretve HR1000031), uvala Pještata (Malostonski zaljev HR4000015) i uvala Suđurađ (Elafiti HR4000028). Možebitni oporavak pogođenih populacija ovisiti će uglavnom o postojanju netaknutih populacija, otpornih jedinki i stopi novačenja. Izuzetno je važno dugoročno pratiti novačenje mlađi plemenite periske kako bi se procijenilo postoje li otporne jedinke ili populacije plemenite periske.

Projekt očuvanja plemenite periske u Jadranu je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a njegovu provedbu koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Želite li se uključiti u akciju praćenja stanja populacija plemenitih periski, dojavite nam lokacije na kojima je ona opažena putem poveznice: https://mzoe.gov.hr/vijesti/akcija-jeste-li-ih-vidjeli-prosirena-na-plemenitu-perisku/5950. Sjetimo se mudre indijanske izreke kako ”Prirodu nismo naslijedili od pradjedova, već posudili od naših unuka” te shodno njome čuvajmo bogatstvo živog svijeta, bez obzira bile to strogo zaštićene vrste organizama ili ne.