Invazivne strane vrste

Stalni odbor Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa donio je kodekse ponašanja namijenjene svim relevantnim dionicima i donositeljima odluka iz sektora šumarstva, hortikulture i rekreacijskog jedrenja. Ovim kodeksima naglašava se važnost upoznavanja sudionika s problematikom invazivnih stranih vrsta te potreba izrade procjene ekološkog rizika za strane vrste prije njihovog uzgoja ili uvođenja u prirodu. Istaknuta je potreba za provođenjem mjera kojima će se spriječiti mogućnost širenja stranih vrsta i važnost suradnje s javnošću i institucijama koje se bave istraživanjima na tom području kako bi se spriječio unos i širenje invazivnih stranih vrsta. Svi kodeksi ponašanja izrađeni su u skladu s pristupom dobrovoljne primjene preporučenih mjera.

Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) dokument je na temelju kojeg se od 1993. godine vladama zemalja potpisnica pružaju smjernice o načinima izbjegavanja unošenja novih i upravljanja širenjem unesenim invazivnim stranim vrstama. S vremenom, prepoznata je važnost suradnje s mnoštvom različitih dionika koji se svakodnevno bave živom materijom, neovisno o tome o kojoj je djelatnosti riječ. Iz tog razloga izrađeni su u konačnici i kodeksi ponašanja u kojima je naglasak stavljen na šumarstvo, hortikulturu i rekreacijsko jedrenje, čije su aktivnosti prepoznate kao jedan od mogućih vektora unosa i/ili širenja invazivnih stranih vrsta.

Invazivne strane vrste jedna su od glavnih prijetnji zavičajnim vrstama i ekosustavima u cijelom svijetu. Njihovi su utjecaji osobito značajni na otocima, gdje uzrokuju izumiranje velikog broja vrsta, te u određenim osjetljivim ili izoliranim ekosustavima. Na području Europe obitava oko 12.000 stranih vrsta, a procjenjuje se da je među njima oko 10 do 15% invazivnih koje sada već predstavljaju jednu od glavnih prijetnji bioraznolikosti i ekosustavima.

Kodeks ponašanja o hortikulturi i invazivnim stranim vrstama biljaka – cilj kodeksa je potaknuti na suradnju hortikulturnu trgovinu i proizvodnju te povezane stručnjake kako bi se smanjio i kontrolirao potencijalni unos invazivnih stranih vrsta u Europu i mediteranske zemlje. Ovaj kodeks ponašanja namijenjen je vladama, hortikulturnoj proizvodnji i trgovini – uvoznicima bilja, komercijalnim rasadnicima, lokalnim rasadnicima, vrtnim centrima, akvaristima – i onima koji sudjeluju u odlučivanju koje će se vrste uzgajati na određenom području.

Kodeks ponašanja o invazivnim stranim vrstama drveća – ovim dokumentom osigurane su smjernice za smanjenje negativnih učinaka koji mogu nastati kao posljedica nereguliranog korištenja i širenja onih stranih vrsta drveća za koje je utvrđeno da se njihovim unošenjem ili širenjem ugrožava ili štetno utječe na bioraznolikost i povezane usluge ekosustava. Sađene šume stranih vrsta drveća kojima se dobro gospodari mogu biti korisne, na način da smanjuju pritisak na prirodne šume, kao i kod prilagodbe klimatskim i globalnim promjenama.

Kodeks ponašanja za sektor rekreacijskog jedrenja o invazivnim stranim vrstama – ovaj kodeks sadrži posebne preporuke u vezi korištenja sustava protiv obrastanja i detaljnije savjete za vlasnike i/ili rukovatelje manjih plovila, kao i podrobne biosigurnosne smjernice za obavljanje aktivnosti rekreacijskog jedrenja. Kodeks je izrađen i odobreni od strane potpisnika Bernske konvencije za sektore koji su prepoznati kao potencijalni putovi unosa invazivnih stranih vrsta, uključujući, među ostalima, Europski kodeks ponašanja o lovstvu i invazivnim stranim vrstama i Europski kodeks o rekreacijskom ribolovu i invazivnim stranim vrstama.