Upravljačko tijelo Programa INTERREG Italija – Hrvatska i Zajedničko tajništvo organiziralo je prekogranične konzultacije u obliku webinara koje su se održale na 21. listopada 2021. putem Zoom platforme.

Tijekom webinara predstavnici Programa i vanjski stručnjaci prezentirali su proces programiranja i konzultacija za razdoblje 2021. – 2027., pružili pregled ciljeva politika i specifičnih ciljeva koji su odabrani od strane Radne skupine za programiranje te predstavili intervencijsku logiku koja je rezultirala primjerima aktivnosti za financiranje u razdoblju 2021. – 2027.

Nakon toga slijedila je zajednička diskusija sa sudionicima o odgovorima prikupljenima putem online anketnog upitnika koji je bio dostupan za popunjavanje do 8. listopada, s posebnim naglaskom na svaki cilj politike.

Najveći odaziv za popunjanje anketnog upitnika, unutar Republike Hrvatske, zabilježen je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a prekogranične konzultacije bile su namijenjene, osim tijelima javne vlasti i široj zainteresiranoj javnosti.