Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, kao jedan od partnera na projektu, sudjelovala je na dva online događaja projekta ECOSS (Ecological observing System in the Adriatic Sea: oceanographic observations for biodiversity) – na trećoj radionici za dionike 8. lipnja 2021. godine i na sastanku s donositeljima odluka za područja ekološke mreže 11. lipnja 2021. godine.

Cilj održanih radionica s dionicima (znanstvenicima, stručnjacima zaštite mora, studentima, tijelima upravljanja i donositeljima odluka) bio je predstavljanje načina korištenja i funkcionalnosti ECOAds platforme, kako bi ona bila optimalno prilagođena njihovim potrebama kao budućim krajnjim korisnicima te predstavljanje projekta, te njegova buduća primjena i perspektiva u kontekstu EUSAIR strategija i Europske istraživačke infrastrukture.

ECOAds platforma, kao glavni produkt projekta ECOSS, objedinjuje biološke i oceanografske podatke u online platformi koja ekološke pokazatelje objašnjava na lako razumljiv način, prilagođen potrebama institucija koje se bave zaštitom mora. On omogućuje pristup rezultatima dosadašnjih istraživanja na način da su oni strukturirani tako da direktno odgovaraju zahtjevima stručnjaka koji se bave zaštitom mora. Kako bi platforma pružila ciljane i relevantne podatke o konkretnom zaštićenom području ili ciljnoj vrsti, temeljem pilot studija na šest Natura 2000 područja u Jadranu uključenih u projekt ECOSS, razvijen je model koji prepoznaje i odabire dostupne biološke, ekološke i oceanografske parametre usklađene sa ciljevima zaštite i direktivama Europske unije.

Pilot područja ekološke mreže Natura 2000, koja su uključena u projekt su: Po River delta (IT3270017) i IT3270023), Tegnùe di Chioggia (IT3250047), Trezze San Pietro e Bardelli (IT3330009), Cres-Lošinj (HR3000161), Viški akvatorij (HR3000469) i Malostonski zaljev (HR4000015).

Glavni partner projekta ECOSS je Nacionalni savjet za istraživanje – Institut za znanosti o moru (CNR-ISMAR). Pored Javne ustanove, projektni partneri s hrvatske strane su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije (“More i krš”), Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) i Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora, dok su s talijanske strane partneri Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku, Regionalna agencija Emilia-Romagne za prevenciju, okoliš i energiju, Regionalni park prirode Delta rijeke Po, Shoreline i Sveučilište Ca’ Foscari u Veneciji.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 3.390.551,05 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 167.115,50 €. Projekt je sufinanciran sredstvima iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska, a sufinancirani iznos je 2.881.968,38 €.

Polazeći od činjenice da efikasna zaštita mora, osim o znanstvenoj podlozi ovisi i o potpori šire javnosti, projekt ECOSS osim razvoja sustava ECOAdS provodi i edukativne aktivnosti. Tako se javnost kroz javna izlaganja i webinare upoznaje s bioraznolikošću Jadranskog mora, važnosti i načinima aktivnog sudjelovanja u njegovoj zaštiti, ali i načinima odgovornog ponašanja prema njemu.