U Kući meda u Majkovima, dana 24. svibnja 2024. godine lokalnom stanovništvu predstavljen je Posjetiteljsko-interpretacijski centar dubrovačkog primorja Mauremys.

Uvodno su nazočne pozdravili ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode gđa. Marijana Miljas Đuračić i pročelnik Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije gosp. Silvio Markota.

Svim zainteresiranim dionicima predstavljeni su nacrti i projektno-tehnička dokumentacija Centra u Majkovima za koji je ishođena pravomoćna građevinska dozvola u travnju 2024. godine.

Svrha realizacije Centra je uspostava interpretativne i posjetiteljske infrastrukture, te formiranje adekvatne i opremljene izdvojene stanice/laboratorija za zaštitu i očuvanje riječne i barske kornjače, strogo zaštićenih vrsta slatkovodnih kornjača. Isti je zamišljen i kao mjesto u kojem će se na interaktivan način prezentirati riječna i barska kornjača kao vrste, lokve i bioraznolikost lokvi, kao i druge zaštićene prirodne vrijednosti i bioraznolikost Općine Dubrovačko primorje, sa ciljem edukacije lokalnog stanovništva, djece i studenata, posjetitelja, ljubitelja prirode, te stručne i znanstvene javnosti. Zbog daljnjeg unaprjeđenja procesa zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, a posebice riječne kornjače, uspostava Centra i formiranje izdvojenog laboratorija je neizostavan segment daljnjeg djelovanja Javne ustanove. Lokacija budućeg Centra nalazi se na mjestu nekadašnje župne kuće u naselju Majkovi, a ista je određena u suradnji s Općinom Dubrovačko primorje uzimajući u obzir trenutno riješene imovinsko-pravne odnose zemljišta i postojećih objekata, kao i prijedloge stanovnika Majkova.

Naselja Majkovi i Prljevići značajna su kao staništa strogo zaštićene vrste, riječne kornjače, a ujedno i dio europske ekološke mreže Natura 2000 kao područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (HR2000947 Gornji Majkovi – lokve i HR2000555 Lokva u Prljevićima), gdje je na oba područja ciljna vrsta upravo riječna kornjača.

Budući je 27. siječnja 2022. godine proglašen posebni herpetološki rezervat, prvi u Republici Hrvatskoj takve kategorije, koji obuhvaća područje lokvi u Majkovima i Prljevićima, Centar predstavlja nadogradnju sadržaju Općine Dubrovačko primorje u smislu formiranja ishodišne točke zaštite prirode, te je realizacija ovog projekta iznimno strateški važna za sektor zaštite prirode i Javnu ustanovu, ali i za razvoj održivog turizma i selektivnih oblika turizma ne samo za područje Općine Dubrovačko primorje, nego i za cijelo područje Dubrovačko-neretvanske županije.

Projekt uspostave Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je strateški projekt Dubrovačko-neretvanske županije čiji nositelj je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, a partneri na projektu su Dubrovačko-neretvanske županija, Regionalna razvojna agencija DUNEA i Općina Dubrovačko primorje.

U proteklom razdoblju izrađena je cjelokupna projektno-tehnička dokumentacijai za istu je ishođena pravomoćna građevinska dozvola, koja će se kandidirati na sufinanciranje kroz fondove Europske unije.