Na početnoj konferenciji projekta AMOR – Aktivni mladi za održivi razvoj, koju provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije Natura Jadera s ciljem edukacije djece i mladih o vrednovanju močvarnih staništa, predstavljen je i projekt CREW koji ima sličnu tematiku iz prekograničnog programa INTERREG ITA-HR.

S posebnim naglaskom na projekt CREW i pilot područje delte rijeke Neretve, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije iskoristila je početnu konferenciju projekta AMOR za predstavljanje bogatog prirodnog resursa i ramsarskog, međunarodnog važnog močvarnog područja pod svojim upravljanjem. Povezujući dva slična projekta koji se bave tematikom očuvanja močvarnog staništa, edukacijom djece i odraslih o važnosti navedenih područja, dodatno je naglašena njihova uloga u funkcioniranju bioraznolikosti.

Nakon predstavljanja projekta CREW, projektni partneri Javna ustanova Priroda dubrovačko-neretvanska i Javna ustanova Natura Jadera iskoristili su priliku i održali koordinacijski sastanak u vidu definiranja daljnih aktivnosti predmetnog projekta.