Povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, 23. svibnja 2022. godine održali su djeci predškolskog uzrasta iz Dječjeg vrtića Ploče te područnih vrtića Rogotin, Komin i Staševica predavanje na temu prirodnih vrijednosti Baćinskih jezera.

Oko 100-tinjak mališana nakon predavanja imalo je priliku i uživo se upoznati sa živim svijetom Baćinskih jezera posjetom Promatračnici za živi svijet koja je izgrađena na Baćinskim jezerima u sklopu projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve, sufinanciran europskim sredstvima iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Promatračnica je okružena paravanima na kojima su prozori za promatranje bioraznolikosti i osmišljena na način da pruža veliku količinu edukativnih elemenata i informacija te se nalazi  odmah uz pješačku i biciklističku stazu, na rubu jezera. Unutrašnjost je opremljena interaktivnim i edukativnim sadržajima o flori i fauni Baćinskih jezera: pomičnim pločama sa sisavcima, okvirom sa svlakovima zmija, podnom dioramom s modelima slatkovodnih riba i vodene vegetacije, zatim okvirom s perima ptica, zbirkom kukaca, nišom u zidu s modelima grmova, trave, trske, interaktivnom kartom Republike Hrvatske itd. Cilj izgradnje promatračnce u području Baćinskih jezera bila je valorizacija prirodne baštine predmetnog područja te razvoj ekoturizma.

Baćinska jezera kao sastavni dio doline rijeke Neretve, značajno su područje rasprostranjenosti ugroženih i rijetkih stanišnih tipova te ugroženih, strogo zaštićenih i endemskih biljaka i životinja. Ona su također dio dvaju područja ekološke mreže Natura 2000 – područja očuvanja značajnog za ptice Delta Neretve (HR1000031) i područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove Delta Neretve (HR5000031) koja se štite zbog određene ugrožene ptice, vrste i/ili staništa.

Svake godine na dan 22. svibnja obilježava se Međunarodni dan bioraznolikosti, s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti očuvanja prirode i njezine bioraznolikosti. Moto ovogodišnjeg Međunarodnog dana je: Izgradimo zajedničku budućnost za cijeli život. 22. svibnja odabran je kao datum obilježavanja Međunarodnog dana bioraznolikosti jer je na taj dan 1992. godine usvojena Konvencija o bioraznolikosti. Hrvatski sabor je, donošenjem Zakona o zaštiti prirode, odredio da se 22. svibnja obilježava i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.