ZAŠTITA PRIRODE I MONITORING – TEMA PLANINARSKE ŠKOLE

U okviru Opće planinarske škole u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Sniježnica (HPD Sniježnica), djelatnice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije Nikolina Pozniak i Kristina Šetka održale su predavanje na temu zaštite prirode i sustavnog praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoringa) u prostorijama HPD Sniježnica 25. ožujka 2014.

Predavanje je obuhvatilo zakonske propise o zaštiti prirode (NN 80/13) kao i način praćenja stanja očuvanosti (monitoringa) sljedećih vrsta: crvenkrpica (Zamenis situla), kravosas četveroprugi (Elaphe quatuorlinea) i dinarski voluhar (Dinaromys bogdanovi). Za navedene vrste, zaštićene temeljem Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (NN 114/13) koje se nalaze na Crvenom popisu ugroženih biljaka i životinja Republike Hrvatske, izrađen je monitoring plan u sklopu projekta „Natura 2000 upravljanje i monitoring NATURA MANMON“ koji je imao za cilj izradu Nacrta plana upravljanja Natura 2000 područjem „Sniježnica i Konavosko polje”.

Tijekom predavanja o zakonskim propisima i monitoringu, kao sastavnog teoretskog dijela planinarske škole, ukazalo se polaznicima na osnovne smjernice o načinu i metodama prikupljanja podataka kao i zapažanja vrsta tijekom obavljanja planinarskih aktivnosti. Na taj način uspostavljena je i suradnja s budućim planinarima u vidu dostave zabilježenih podataka.