Zimsko prebrojavanje ptica vodarica 2016. godine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

U sklopu 50-og europskog zimskog prebrojavanja ptica, djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su u aktivnosti prebrojavanja ptica vodarica u dolini Neretve i pojasu od Malostonskog zaljeva do Konavoskog polja 16. i 17. siječnja 2016. god.

Zimsko prebojavanje ptica vodenih staništa International Waterbird Census (IWC) je međunarodni program koji se realizira pod okriljem organizacije Wetlands International koja prikuplja rezultate brojanja u svrhu utvrđivanja veličine i dinamike populacija ovih vrsta ptica.

Krajnji cilj spomenute akcije je prebrojavanjem obuhvatiti što veće područje i što veći broj lokaliteta. U svrhu popularizacije i zaštite prirode na mnogim lokacijama, ovaj događaj organizira se svake godine u zimskom razdoblju jer su tada sve ptice stigle na svoja zimovališta.

Ove je godine prebrojavanjem, osim delte Neretve, obuhvaćeno još šire područje odnosno ciljni lokaliteti na pojasu od Malostonskog zajeva do Konavoskog polja, čime je dobiven bolji uvid u brojnost i rasprostranjenost ptica vodarica koje zimuju u području Dubrovačko-neretvanske županije.

Prebrojavanje u delti Neretve, međunarodno važnom području za ptice u sklopu obuhvata ekološke mreže Natura 2000, provodilo se uz stručno vodstvo gosp. Bariše Ilića, predsjednika Ornitološkog društva „Brkata sjenica“.

Prebrojavanjem su potvrđeni standardno veliki brojevi liski te dviju vrsta galebova i vranaca, kao i različite vrste ptica vodarica koje zimuju u ovom području. Od zanimljivijih nalaza izdvaja se veći broj patki zviždara na ušću Neretve te sredozemni galeb u Malostonskom zaljevu.

U ovom tradicionalnom prebrojavanju u Hrvatskoj sudjeluju deseci promatrača svake godine, a broj prebrojanih ptica prelazi stotinjak tisuća. Prebrojavaju se i ptice i promatrači, dok se europskog koordinatora, organizaciju Wetlands International, izvještava putem nacionalnih koordinatora.