Praćenje stanja (monitoring) orhideje jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum) u Dubrovačkom primorju

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije započela je 2016. godine praćenje stanja (monitoring) jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum), možda i najrjeđe orhideje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Krški travnjak iznad sela Doli, dio šireg područja Lisačkih rudina, trenutno je jedini lokalitet u našoj županiji na kojem je ova vrsta pronađena. Isti je dio ekološke mreže (Natura 2000), a pronašao ju je 2010. godine dr. sc. Nenad Jasprica, poznati dubrovački botaničar. Nakon toga jedan je primjerak na istom lokalitetu promatran još samo 2012. godine. Iako 2016. godine vrsta nije pronađena, 22. svibnja 2017. lokalitet je ponovno obiđen te su zabilježena dva primjerka jadranske kozonoške, baš kao i 2010. godine kada je ovdje po prvi put promatrana. Uz malobrojnu jadransku kozonošku tijekom terenskog rada zabilježeno je još šest vrsta orhideja od kojih izdvajamo bertolonijevu kokicu (Ophrys bertolonii) i kožasti kaćun (Orchis coriophora fragans).

Zbog oblika, veličine i boje cvjetova te drugih osobitosti, vrste iz porodice orhideja ili kaćuna (Orhidaceae) oduvijek su privlačile pažnju kako stručne, tako i šire javnosti. Za razliku od brojnih, impozantnih, tropskih predstavnika ove porodice, najveći broj europskih vrsta ima cvjetove manjih dimenzija. U našim su krajevima poznate po nazivima ovčice, kokice, pčelice i sl., no mnogim stanovnicima našeg područja nije poznato da one pripadaju porodici orhideja.

Važno je spomenuti da su sve orhideje u Hrvatskoj strogo zaštićene, a neke od njih izrazito ugrožene i rijetke. Iako naizgled bezazleno, branje ovih vrsta može uzrokovati neprocjenjivu štetu za njihove populacije. Stoga bi im se trebalo diviti isključivo u prirodi, a uspomene mogu biti lijepe fotografije.