“Eko Dubrovačko primorje 2018” – naziv je akcije čišćenja podmorja Dubrovačkog primorja u organizaciji Turističke zajednice Općine Dubrovačko primorje i u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Navedena akcija održat će se 16. lipnja 2018. (subota) od 10:00 h u uvali Slano, području ekološke mreže (Natura 2000) od važnosti za vrste i staništa (POVS), gdje su ciljevi očuvanja morska staništa – livade morske cvijetnice (Posidonion oceanicae) te velike plitke uvale i zaljevi.

Na samom početku akcije planirana je kratka edukacija na Trgu Hrvatskih velikana s naglaskom na važnosti očuvanja morskih staništa, a time i komercijalno važnih vrsta, koju će održati djelatnici Javne ustanove s temom o morskoj travi – vogi (Posidonia oceanica) i „Protokolu za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja“. Naime, priobalna morska staništa često su izložena različitim pritiscima koji mogu umanjiti raznolikost morskih vrsta koje tu obitavaju.

Ovim putem pozivamo medije, djecu, roditelje, udruge i ostale građane da nam se pridruže u akciji čišćenja u Slanome, 16. lipnja 2018. od 10:00 h!

Dobro nam došli!

Uvala Slano