Požari tršćaka izbili su 05. i 06. veljače 2020. godine u području posebnog ornitološkog rezervata Prud i području jezera Kuti, značajnog močvarnog područja za očuvanje bioraznolikosti a poglavito pričjih vrsta. Proglašenje Kuta u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata je u tijeku. Gorilo je područje od Metkovića prema Vidu, a gašenje je otežavala jaka bura. Najveći dio izgorene površine bili su teško dostupni tršćaci. Požar nije zahvatio stambene objekte, ali je stradao dio plastenika i obradivih površina pod vinogradima i maslinicima.

Iz godine u godinu, za vrijeme jakih vjetrova i niskih vodostaja, u području delte rijeke Neretve javljaju se nekontrolirani požari tršćaka i okolnog raslinja, koji za sobom ostavljaju velike štete i opožarene površine.

Požari tršćaka dovode do smanjenja ukupne bioraznolikosti staništa te brojnosti biljnih i životinjskih vrsta u području delte Neretve. Požari raslinja za sobom ostavljaju degradirana močvarna staništa te neugledan krajobraz za posjetitelje. Osim tršćaka i pripadajuće bioraznolikosti, u požarima vrlo često izgore obradive poljoprivredne površine, nasadi mandarina, maslinici, vinogradi, kućice u polju, plastenici i sl. Zaostali dim u zraku ujedno narušava kvalitetu života za sve stanovnike i posjetitelje delte Neretve.

Tko izaziva požare? Uzrok požara najčešće je posljedica ljudskog nemara i neopreznosti.

Područje delte Neretve iznimno je važno u ornitološkom i ihtiološkom pogledu, sa preko 300 zabilježenih vrsta ptica stanarica kao i onih u selidbi i zimovanju. Prostor je to velike bioraznolikosti koji je prepoznat i zakonom zaštićen na nacionalnoj razini.

Na području Neretve nalazi se šest područja zaštićenih sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) u kategorijama ornitoloških i ihtiološko-ornitološkog rezervata te značajnih krajobraza. Njihova važnost očituje se u tipovima staništa, kao što su močvare, tršćaci i šaševi te šumske površine, koji predstavljaju stanište velikom broju različitih vrsta biljaka i životinja. Područje je prepoznato na međunarodnoj razini kao dio ekološke mreže Natura 2000 s ciljem očuvanja staništa i stanišnih tipova, kao i za očuvanje staništa ptica. Također, uvršteno je i na Ramsarski popis vlažnih područja od međunarodne važnosti.

Močvarna staništa nekada su bila osnova razvoja ljudske civilizacije, a danas se ubrajaju među najugroženije ekosustave na svijetu. Požari su jedan od najvećih pritisaka na takva staništa te u kombinaciji s ostalim čimbenicima, kao što su niski vodostaji, klimatske promjene, antropogeni čimbenici i sl., može u potpunosti doći do njihova gubitka kao i gubitka značajki koje močvarna staništa predstavljaju lokalnom stanovništvu.

Najvažnije funkcije močvarnih staništa za život čovjeka su: kontrola poplava, obnavljanje podzemnih voda, učvršćivanje obala i zaštita od vremenskih nepogoda u obalnom području, zadržavanje hranjivih tvari i sedimenata, ublažavanje klimatskih promjena te pročišćavanje vode. Osim toga, predstavljaju spremište biološke i genetske raznolikosti, a pružaju i mogućnost za razvoj turizma i rekreacije te imaju kulturnu vrijednost.

Ovim putem nastoji se ukazati na problem koji nekontrolirani požari tršćaka čine stanovništvu i prirodnim vrijednostima doline Neretve. Kako bi se očuvala močvarna staništa te prirodne vrijednosti neretvanskog kraja apelira se na sve stanovnike i posjetitelje, da ukoliko uoče nove požare ili sumnju na iste, da isto žurno prijave nadležnim vatrogasnim službama na broj 193 ili neposredno na jedinstveni broj hitnih službi 112.