Dana 16. ožujka 2021. godine u području novoproglašenog posebnog ornitološkog rezervata Kuti, značajnog močvarnog područja za očuvanje ptičjih vrsta i pripadajuće bioraznolikosti, izbilo je nekoliko manjih, međusobno dislociranih, požara. Najveći dio izgorene površine bili su teško dostupni tršćaci. Požari su izbili u popodnevnim satima te uslijed smirivanja vjetra isti su se prije noći samostalno zaustavili zbog čega u ovom slučaju nije bilo potrebno gašenje požara zračnim snagama. Radilo se o namjerno izazvanim požarima tršćaka, nepristupačnim za gašenje vatrogasnim snagama s kopna.

Iz godine u godinu, za vrijeme jakih vjetrova i niskih vodostaja, u području delte rijeke Neretve javljaju se nekontrolirani požari tršćaka i okolnog raslinja, koji za sobom ostavljaju velike štete i opožarene površine. Požari tršćaka dovode do smanjenja ukupne bioraznolikosti staništa te brojnosti biljnih i životinjskih vrsta u području delte Neretve. Požari raslinja za sobom ostavljaju degradirana močvarna staništa te neugledan krajobraz za posjetitelje. Osim tršćaka i pripadajuće bioraznolikosti, u požarima vrlo često izgore obradive poljoprivredne površine, nasadi mandarina, maslinici, vinogradi, kućice u polju, plastenici i sl. Zaostali dim u zraku ujedno narušava kvalitetu života za sve stanovnike i posjetitelje delte Neretve.

Močvarna staništa nekada su bila osnova razvoja ljudske civilizacije, a danas se ubrajaju među najugroženije ekosustave na svijetu. Požari su jedan od najvećih pritisaka na takva staništa te u kombinaciji s ostalim čimbenicima, kao što su niski vodostaji, klimatske promjene, antropogeni čimbenici i sl., može u potpunosti doći do njihova gubitka kao i gubitka značajki koje močvarna staništa predstavljaju lokalnom stanovništvu.

Ovim putem nastoji se ukazati na problem koji nekontrolirani požari tršćaka čine stanovništvu i prirodnim vrijednostima doline Neretve. Kako bi se očuvala močvarna staništa te prirodne vrijednosti neretvanskog kraja apelira se na sve stanovnike i posjetitelje, da ukoliko uoče nove požare ili sumnju na iste, da isto žurno prijave neposredno na jedinstveni broj hitnih službi 112 ili nadležnim vatrogasnim službama na broj 193.