U prijepodnevnim satima, u subotu 22. veljače 2020. godine, zaprimljena je dojava o požaru na stablu platane (Platanus orientalis L.) u vrtu u Trstenom, koja je sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) zaštićena u kategoriji spomenika parkovne arhitekture – pojedinačno stablo.

Razlog nastanka požara je spaljivanje suhog biljnog materijala u blizini stabla. Iako je spaljivanje suhog biljnog materijala prijavljeno vatrogascima sukladno zakonskim odredbama te je dobiveno dopuštenje za spaljivanje. Prilikom  spaljivanja, uslijed trenutnog naleta jačeg vjetra jedna od iskri odletjela je na vrh stabla pri čemu je došlo do zapaljenja.

U gašenju požara sudjelovali su Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci iz Dubrovnika sa ispostavom iz Orašca. Kako bi se požar što prije ugasio, a da se što manja moguća šteta nanese platani, požar se gasio kombiniranjem gašenja čistom vodom, mješavinom vode i pjenila te suhim pjenilom.

S obzirom da je požar ušao duboko u deblo, isti se aktivirao unutar debla u nedjelju 23. veljače 2020. godine u prijepodnevnim satima. Korištenjem sve raspoložive opreme i sredstava za gašenje JVP Dubrovački vatrogasci sa ispostavom u Orašcu u suradnji sa JVP Dubrovačko primorje i županijskim vatrogasnim zapovjednikom uspješno su ugasili požar.

U suradnji s ovlaštenim penjačem i sjekačem (ETW – European Tree Worker) obavljeno je uklanjanje izgorenih dijelova grane u kojoj je izbio požar kako bi se spriječio pad istih uslijed jakog udara vjetra i daljnih štetnih posljedica po sigurnost ljudi i imovine. Također, obavljena je kontrola sidrenih Boa užadi ugrađenih u krošnju u cilju postizanja sigurnosnih uvjeta za prolaznike i imovinu. Utvrđeno je kako je potrebno zamijeniti tri užadi duljine do 30 metara budući da su izgorile u požaru.

U suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu tijekom ožujka 2020. godine slijedi ispitivanje vitalnosti i statike nagorenih grana u krošnji kao i preostalih dijelova krošnje platane korištenjem suvremenih metoda arborikulture. Na temelju dobivenih rezultata izradit će se plan radova koje je potrebno provesti u cilju zaštite i očuvanja platane u vrtu. Potrebno je svakako pričekati razdoblje početka nove vegetacijske sezone (ožujak – svibanj 2020.) kada će početi razdoblje listanja i cvjetanja platane te će se moći detaljno procijeniti nastala šteta u smislu gubitka lisne mase, drvne mase i plodova.

Kada govorimo o šteti ista je neprocjenjiva budući su nastala oštećenja trajna i ista uza sve napore i poduzete mjere nije moguće vratiti deblo i grane platane u prvobitno stanje. Platana je “živo biće” te u odnosu na primjerice požar nekog objekta koji se može vratiti u prvobitno stanje određenim građevinskim radovima ovdje to nije slučaj budući su razmjeri nastale štete trajni i time je ista neprocjenjiva.

Uvidom u razmjere požara te trenutno stanje platane, mišljenja smo da će se platana očuvati za buduće generacije te i dalje biti prepoznatljiv simbol Trstenog, Grada Dubrovnika i cijele Dubrovačko-neretvanske županije.

Požari raslinja predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi te materijalnu imovinu. Uvelike ugrožavaju cjelokupnu bioraznolikost, degradiraju staništa, ubrzavaju eroziju, mijenjaju generalnu mikroklimu te vodni režim područja gdje se dogode.

Ovim putem apeliramo na sve stanovnike Dubrovačko-neretvanske županije za pridržavanje propisanih zakonskih preventivnih mjera zaštite od požara prilikom spaljivanja suhog biljnog materijala u cilju otklanjanja mogućnosti izbijanja požara.

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10Županijske odluke o provođenju posebnih mjera zaštite od požara do 1. svibnja spaljivanje korova je dozvoljeno uz poduzimanje propisanih mjera zaštite od požara koje podrazumijevaju da se:

  1. prije početka loženja vatre zatražiti odobrenje nadležne vatrogasne službe pozivom na broj 193 ili neposredno putem jedinstvenog broja hitnih službi 112;
  2. oko mjesta na kojemu će se ložiti vatra očistiti travu i drugi lakozapaljiv materijal;
  3. osigura voda i druga priručna sredstva za gašenje;
  4. ne napušta mjesto loženja dok se vatra nije u potpunosti ugasila.

Unatoč navedenim mjerama i pravodobnom obavješćivanju te dobivenom odobrenju od vatrogasaca, apeliramo na sve stanovnike na dodatnu pažnju i kontinuirano praćenje trenutnih vremenskih prilika u području planiranih radova spaljivanja biljnog materijala, te da iste obustave ukoliko vjetar počne puhati.

Snimku gašenja požara 22. veljače 2020. godine, možete pogledati na sljedećoj poveznici:

https://youtu.be/L01Sr72a9xA