Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Općinom Kula Norinska te Regionalnom razvojnom agencijom DUNEA započela je projekt uspostave Interpretacijsko-edukacijsko- istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima.

Sa svrhom uspostave sustava održivog korištenja prirodne baštine, s posebnim naglaskom na zaštićene prirodne vrijednosti te doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju Općine Kula Norinska, doline Neretve i Dubrovačko-neretvanske županije kroz uspostavu suvremenog Interpretacijsko-edukativno-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve, Javna ustanova, Dubrovačko-neretvanska županija, Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA i Općina Kula Norinska potpisale su u Kuli Norinskoj Sporazum o partnerstvu na uspostavi Interpretacijsko-edukativno-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve 10. svibnja 2021. godine.

Ispred Javne ustanove Sporazum je potpisala ravnateljica Marijana Miljas Đuračić, Dubrovačko-neretvanske županije župan Nikola Dobroslavić, DUNEA-e ravnateljica Melanija Milić i načelnik Općine Kula Norinska Nikola Krstičević.

Predmet Sporazuma je utvrđenje prava i obveza Sporazumnih strana u okviru uspostave Interpretacijsko-edukativno-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve čime se ostvaruje zajednički interes u unapređivanju društvenog i kulturnog razvitka Općine odnosno Županije.

Uspostavom Centra u Općini Kula Norinska, dolina Neretve postat će strateško središte zaštite prirode i novi punkt zaštite prirode Dubrovačko-neretvanske županije, te novo strateško središte zaštite prirode pograničnog područja dvije županije, Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske. Uređenje Centra zamišljeno je na način da se u istom uspostavi interpretacijski dio zaštićenih dijelova prirode doline Neretve, polivalentna multimedijalna dvorana (namijenjena kongresima, predavanjima, školama u prirodi, edukacijama, seminarima, povremenim izložbama i sl.), izdvojeni ured Javne ustanove, bioistraživačka stanica, te popratni uslužni sadržaji. Nadalje, u okruženju zgrade, formirat će se privremeno prihvatilište za strogo zaštićene vrste kopnenih i slatkovodnih životinja, te invazivnih vrsta. Centar će biti smješten u zgradi stare škole (900 m2 bruto površine). Kroz projekt se planira građevinski obnoviti i rekonstruirati postojeća kamena zgrada poštujući načela graditeljske baštine Općine Kula Norinska, koristeći suvremene tehnologije kao i obnovljive izvore energije. Također, osim uređenja zgrade, projektom je predviđeno i uređenje okoliša.

Predmetna zgrada Interpretacijskog centra će se urediti na način da se provedu građevinsko-obrtnički radovi obnove, rekonstrukcije i uređenja postojeće zgrade te pripadajućeg okoliša zgrade za potrebe uspostave suvremenog Interpretacijskog centra sa polivalentnom dvoranom, interpretacijskim dijelom stalnog muzeološkog koncepta zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve, uslužni sadržajima s tematskim sobama, restoranom, suvenirnicom, teretanom i drugim sadržajima te će se kandidirati za prijavu na EU fondove.

Interpretacijom i valorizacijom navedenih zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve, Centar će predstavljati mjesto za edukaciju lokalnog stanovništva, učenika i studenata, ali će biti i mjesto okupljanja znanstvenika, istraživača kao i prirodoslovaca, namijenjen detaljnijem proučavanju prirodnih fenomena te razvoju agrotehničkih mjera za ekološku i održivu poljoprivredu u dolini Neretve.

Procijenjeni iznos ukupne vrijednosti projekta je od 27.500.000,00 do 31.250.000,00 kuna, a izrada cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije za uspostavu Interpretacijsko-edukacijsko-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima iznosi 900.000,00 kuna. Potporu projektu dalo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a projektnu dokumentaciju financirat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.