Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije jedan je od partnera projekta Koordinirano upravljanje močvarnim područjima u prekograničnoj regiji Italija-Hrvatska (CREW) financiranog u sklopu prekograničnog programa INTERREG Italija – Hrvatska.

Projekt CREW ima za cilj osigurati veću koordinaciju između različitih razina prostornog planiranja i nadležnih tijela za upravljanje močvarnim područjima, uz ograničavanje sukoba između pitanja očuvanja prirode i gospodarskih aktivnosti.

Delta rijeke Neretve, kao međunarodno važno močvarno područje (Ramsar područje), sa svojih osam zaštićenih dijelova prirode i kao područje europske ekološke mreže Natura 2000, jedno je od ciljanih lokacija projekta, gdje aktivnosti provodi ova Javna ustanova.

Krajnji rezultat projekta je potpisivanje Sporazuma o očuvanju i zaštiti močvarnog područja doline rijeke Neretve koji će s Javnom ustanovom potpisati dionici prostora s utvrđenim aktivnostima koje doprinose očuvanju doline Neretve.

Potpisivanje predmetnog Sporazuma održat će se 15. srpnja 2021.godine (četvrtak)

u Gradskom kulturnom središtu Metković

s početkom u 13:00 sati.

agenda