Za potrebe uspostave interpretacijsko-edukacijsko-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima nakon provedenog postupka javne nabave danas je potpisan Ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Izrada projektno-tehničke dokumentacije financira se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kroz projektiranje izradit će se tri varijante idejnog rješenja uređenja zgrade Centra i pripadajućeg okoliša zgrade sa sadržajima, 3D vizualizacija odabranog idejnog rješenja od strane Naručitelja te glavni i izvedbeni projekt kao i ishoditi građevinska dozvola. Planiran završetak izrade dokumentacije je do ljeta iduće godine, a nakon što se ista izradi izgradnju i opremanje Centra potrebno je prijaviti na financiranje kroz bespovratna sredstva Europske unije.

Ispred Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, ravnateljica Marijana Miljas Đuračić potpisala je Ugovor sa tvrtkom APE d.o.o. Potpisivanju ugovora prisustvovali su Župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, ravnateljica Regionalne razvojne agencije DUNEA Melanija Milić i načelnik Općine Kula Norinska Nikola Krstičević.

Cilj uspostave ovog Centra je formiranje sustava održivog korištenja prirodne baštine s posebnim naglaskom na zaštićene prirodne vrijednosti te doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju Općine Kula Norinska, doline rijeke Neretve i Dubrovačko-neretvanske županije.

Uspostavom Centra u Općini Kula Norinska, dolina Neretve postat će strateško središte zaštite prirode i novi punkt zaštite prirode Dubrovačko-neretvanske županije, te novo strateško središte zaštite prirode pograničnog područja dvije županije, Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske. Uređenje Centra zamišljeno je na način da se u istom uspostavi interpretacijski dio zaštićenih dijelova prirode doline Neretve, polivalentna multimedijalna dvorana (namijenjena kongresima, predavanjima, školama u prirodi, edukacijama, seminarima, povremenim izložbama i sl.), izdvojeni ured Javne ustanove, bioistraživačka stanica, te popratni uslužni sadržaji. Nadalje, u okolišu zgrade, uz hortikulturno uređenje okoliša zgrade sa sadržajima, formirat će se privremeno prihvatilište za strogo zaštićene vrste kopnenih i slatkovodnih životinja, te invazivnih vrsta. Centar će biti smješten na prostoru zgrade nekadašnje škole u Novim Selima.

Interpretacijom i valorizacijom zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve, Centar će predstavljati mjesto za edukaciju lokalnog stanovništva, učenika i studenata, ali će biti i mjesto okupljanja znanstvenika, istraživača kao i prirodoslovaca, namijenjen detaljnijem proučavanju prirodnih fenomena te razvoju agrotehničkih mjera za ekološku i održivu poljoprivredu u dolini Neretve.