U Zavičajnoj kući Dubrovačkog primorja u Slanom danas je potpisan Ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za potrebe uspostave Centra za zaštitu slatkovodnih kornjača Dubrovačko-neretvanske županije u Majkovima nakon provedenog postupka javne nabave. Izrada projektno-tehničke dokumentacije financira se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kroz projektiranje izradit će se tri varijante idejnog rješenja uređenja zgrade Centra i pripadajućeg okoliša sa sadržajima, 3D vizualizacija odabranog idejnog rješenja od strane Naručitelja te glavni i izvedbeni projekt kao i ishoditi građevinska dozvola. Planiran završetak izrade dokumentacije je do ljeta iduće godine, a nakon što se ista izradi izgradnju i opremanje Centra potrebno je prijaviti na financiranje kroz bespovratna sredstva Europske unije.

Ispred Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, ravnateljica Marijana Miljas Đuračić potpisala je Ugovor sa izvršteljem tvrtkom APE d.o.o. Potpisivanju ugovora prisustvovali su Župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, ravnateljica Regionalne razvojne agencije DUNEA Melanija Milić i načelnik Općine Dubrovačko primorje Nikola Knežić.

Svrha Centra je uspostava interpretativne i posjetiteljske infrastrukture, te formiranje adekvatne i opremljene izdvojene stanice/laboratorija za zaštitu i očuvanje riječne i barske kornjače, strogo zaštićenih vrsta slatkovodnih kornjača. Isti je zamišljen i kao mjesto u kojem će se na interaktivan način prezentirati riječna i barska kornjača kao vrste, lokve i bioraznolikost lokvi, kao i druge zaštićene prirodne vrijednosti i bioraznolikost Općine Dubrovačko primorje, sa ciljem edukacije lokalnog stanovništva, djece i studenata, posjetitelja, ljubitelja prirode, te stručne i znanstvene javnosti. Zbog daljnjeg unaprjeđenja procesa zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, a posebice riječne kornjače, uspostava Centra i formiranje izdvojenog laboratorija je neizostavan segment daljnjeg djelovanja Javne ustanove. Lokacija budućeg Centra nalazi se na mjestu nekadašnje župne kuće u naselju Majkovi, a ista je određena u suradnji s Općinom Dubrovačko primorje uzimajući u obzir trenutno riješene imovinsko-pravne odnose zemljišta i postojećih objekata, kao i prijedloge stanovnika Majkova.

Naselja Majkovi i Prljevići značajna su kao staništa strogo zaštićene vrste, riječne kornjače, a ujedno i dio europske ekološke mreže Natura 2000 kao područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (HR2000947 Gornji Majkovi – lokve i HR2000555 Lokva u Prljevićima), gdje je na oba područja ciljna vrsta upravo riječna kornjača.

Budući da je 27. siječnja 2022. godine proglašen posebni herpetološki rezervat, prvi u Republici Hrvatskoj takve kategorije, koji obuhvaća područje lokvi u Majkovima i Prljevićima, Centar predstavlja nadogradnju sadržaju Općine Dubrovačko primorje u smislu formiranja ishodišne točke zaštite prirode, te je realizacija ovog projekta iznimno strateški važna za sektor zaštite prirode i Javnu ustanovu, ne samo za područje Općine Dubrovačko primorje, nego i Dubrovačko-neretvanske županije.