U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dana 24. rujna 2021. godine potpisan je Ugovor o financiranju projektno-tehničke dokumentacije za uspostavu Interpretacijsko-edukacijsko-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u vrijednosti od 900.000,00 kuna.

Ispred Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, ravnateljica Marijana Miljas Đuračić potpisala je Ugovor o financiranju s direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sinišom Kukićem. Potpisivanju su nazočili župan Dubrovačko-neretvanske županije, Nikola Dobroslavić, Savjetnica Župana Žaklina Marević, ravnateljica Regionalne razvojne agencije DUNEA, Melanija Milić i načelnik Općine Kula Norinska, Nikola Krstičević.

Cilj uspostave ovog Centra je formiranje sustava održivog korištenja prirodne baštine s posebnim naglaskom na zaštićene prirodne vrijednosti te doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju Općine Kula Norinska, doline Neretve i Dubrovačko-neretvanske županije. Uređenje Centra zamišljeno je na način da se u istom uspostavi interpretacijski dio zaštićenih dijelova prirode doline Neretve, polivalentna multimedijalna dvorana (namijenjena kongresima, predavanjima, školama u prirodi, edukacijama, seminarima, povremenim izložbama i sl.), izdvojeni ured Javne ustanove, bioistraživačka stanica, te popratni uslužni sadržaji. Nadalje, u okruženju zgrade, formirat će se privremeno prihvatilište za strogo zaštićene vrste kopnenih i slatkovodnih životinja, te invazivnih vrsta. Centar će biti smješten u zgradi stare škole (900 m2 bruto površine). Kroz projekt se planira građevinski obnoviti i rekonstruirati postojeća kamena zgrada poštujući načela graditeljske baštine Općine Kula Norinska, koristeći suvremene tehnologije kao i obnovljive izvore energije. Također, osim uređenja zgrade, projektom je predviđeno i uređenje okoliša.

Interpretacijom i valorizacijom navedenih zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve, Centar će predstavljati mjesto za edukaciju lokalnog stanovništva, učenika i studenata, ali će biti i mjesto okupljanja znanstvenika, istraživača kao i prirodoslovaca, namijenjen detaljnijem proučavanju prirodnih fenomena te razvoju agrotehničkih mjera za ekološku i održivu poljoprivredu u dolini Neretve.

Nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije projekt će se prijaviti za sufinanciranje kroz programe Europske unije, a procijenjeni iznos ukupne vrijednosti projekta je 60.000.000,00 kuna.

Potporu projektu dalo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode i Zavod za zaštitu okoliša i prirode.