Dana 15. studenog 2021. godine u Mostaru potpisan je Ugovor o financiranju projekta Zaštita i valorizacija zaštićene prirodne baštine Neretve u svrhu održivog razvoja lokalnih zajednica u prekograničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Projekt se financira sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sklopu Programa poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine za razvoj lokalne zajednice.

Ispred Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, ravnateljica Marijana Miljas Đuračić potpisala je Ugovor o financiranju s ministricom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Natašom Tramišak, predstojnikom Ureda predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, Markom Arapovićem te ravnateljem Javnog poduzeća Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čaplijna, Nikolom Zovkom. Potpisivanju su nazočili župan Dubrovačko-neretvanske županije, Nikola Dobroslavić i  predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, Nevenko Herceg.

Javna ustanova je partner na projektu zajedno s Javnim poduzećem Park prirode Hutovo blato te Vladom Hercegovačko-neretvanske županije koja je vodeći partner.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 372.707,63 kn.

Projekt se provodi na području Dubrovačko-neretvanske županije i Hercegovačko-neretvanske županije, a uključuje gradove Metković, Opuzen i Ploče te Mostar i Čapljinu, te općine Zažablje, Pojezerje, Slivno i Kula Norinsku te Stolac.

Kroz projekt će se uspotaviti poučna staza te izraditi i postaviti obavijesno-informativno-interpretacijskih ploča o zaštićenim prirodnim vrijednostima doline rijeke Neretve. Također,  izraditi i promotivni materijali o zaštićenim vrijednostima prirodne baštine Neretve u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te organizirati okrugli stol u svrhu promocije prirodnih vrijednosti kao turističkog potencijala doline Neretve.

Predviđene projektne aktivnosti doprinijeti će većoj turističkoj valorizaciji prirodnih resursa zaštićenih područja u dolini rijeke Neretve i njihovoj turističkoj prepoznatljivosti/konkurentnosti te jačanju gospodarskog oporavka prekograničnog područja Neretve. Također, poticanjem prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine štiti se bioraznolikosti doline Neretve. S obzirom da dolina rijeke Neretve u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tvori neraskidivu cjelinu i ne poznaje teritorijalne granice sva zajednička nastojanja u upravljanju i zajedničkim aktivnostima u svrhu zaštite prirodne baštine izuzetno su važne za opstanak mnogih ugroženih biljnih i životinjskih vrsta te staništa doline rijeke Neretve u  Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.