Potpisan sporazum o suradnji u okviru projekta Integracije u EU NATURA 2000 (NIP) vrijedan 1.150.000,00 kn

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Dubrovačko-neretvanska županija i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije potpisali su Sporazum o suradnji vezano uz aktivnosti financirane sredstvima zajma Svjetske banke za projekt integracije u EU Natura 2000, vrijedan 1.150.000,00 kn.

Riječ je o projektu Uspostava promatračnica za ptice na području delte rijeke Neretve s ciljem vraćanja povoljnog stanja očuvanosti prirodnih staništa i ciljnih vrsta ptica na području ekološke mreže Natura 2000. Projekt predviđa izgradnju četiri promatračnice za ptice s opremom za promatranje ptica, postavljanje video kamera kao i informativnih ploča s QR kodom za mobilne aplikacije. Svrha postavljanja promatračnica upravo je omogućavanje djelatnicima Javne ustanove kao i ostalim zainteresiranim skupinama praćenje stanja (monitoring) ciljnih vrsta ptica Natura 2000.

Promatračnice će se postaviti na lokacije u području ekološke mreže Delte Neretve: brdo Galičak, posebni rezervati Jugoistočni dio delte rijeke Neretve, Orepak, Pod Gredom i Prud. Prema idejnom projektu, kao četvrta lokacija, odabrana je kamena građevina u blizini svjetionika, koja će se prenamijeniti u promatračnicu za ptice.

Projekt integracije u EU NATURA 2000 (EU Natura 2000 Integration Project – NIP) omogućava podršku institucijama u sektoru zaštite prirode pri provedbi ciljeva Natura 2000 – ekološke mreže Europske unije, jačanje kapaciteta za izvještavanje temeljem zahtjeva EU i praćenje biološke raznolikosti te uvođenje programa koji uključuju širu skupinu dionika u upravljanje Natura 2000 mrežom.

Petogodišnji projekt financiran je zajmom Svjetske banke u iznosu od 20,8 milijuna eura. Provodi ga Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, kao središnje tijelo državne uprave, dok su ostale ključne institucije u provedbi Državni zavod za zaštitu prirode, nacionalni parkovi i parkovi prirode te 20 županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode u Hrvatskoj.

Izbrisati ovaj tekst