Nabava i uspostava opreme za uspostavu videonadzora za zaštitu od požara u vrijednosti od 693.000,00 kuna u sklopu projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve simbolično je obilježena potpisivanjem Sporazuma o suradnji u korištenju protupožarnog sustava videonadzora 16. listopada 2020. godine u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Metković.

Sporazum su potpisali ispred Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanke županije ravnateljica Marijana Miljas Đuračić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj, zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović te zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci Stijepko Krilanović. Naime, ovim Sporazumom, prethodno navedeni sustav predaje na upravljanje i korištenje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Metković.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su: župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, zamjenica župana Žaklina Marević, zamjenik gradonačelnika Grada Metkovića Damir Raič te ravnateljica Javne ustanove Regionalne razvojne agencije DUNEA Melanija Milić. Nakon potpisivanja slijedio je obilazak operativnog centra JVP Metković gdje se može vidjeti uživo video prijenos s kamera visokih rezolucija u području europske ekološke mreže Natura 2000, točnije na brdu Babina Gomila i u području značajnog krajobraza Predolac-Šibenica.

Cilj postavljanja kamera upravo je nadzor, odnosno rana detekcija početnih (inicijalnih) i prevencija požara tršćaka, ali i šumskih požara. Na taj način omogućen je nadzor cijelog područja Neretve, a posebice se nepristupačnih terena tzv. ševara. Kamerama će upravljati i područje nadzirati Javna vatrogasna postrojba Metković. Također, kamere su umrežene u postojeći sustav protupožarnog videonadzora Dubrovačko-neretvanske županije koji je smješten u operativnom vatrogasnom centru u Dubrovniku te su umrežene u sustav nadzora Službe za zaštitu od požara i Službe čuvara prirode Javne ustanove.

Uspostavljenim sustavom tehničke zaštite kroz sustav protupožarnog videonadzora nastojat će se prevenirati i ublažiti štete od prirodnih rizika i katastrofa od požara i to kroz ranu detekciju početnih (inicijalnih) požara na nepristupačnim terenima; poboljšanje, promicanje i jačanje institucionalnih kapaciteta (sektora zaštite prirode, vatrogastva, policije i redarstvenih snaga) kao i poboljšanje spremnosti na reagiranje i intervenciju te smanjenje šteta u području ekološke mreže Natura 2000 Delta Neretve kao i zaštićenim područjima u području delte Neretve.

Kroz edukaciju lokalnog stanovništa i ovakve projekte nastoji se ukazati na probleme koji nekontrolirani požari tršćaka i dim koji nastaje čine kvaliteti života lokalnog stanovništva i prirodnim vrijednostima doline Neretve. Kako bi se očuvala močvarna staništa te prirodne vrijednosti neretvanskog kraja, apelira se na sve stanovnike i posjetitelje, da ukoliko uoče nove požare ili sumnju na iste, isto žurno prijave nadležnim vatrogasnim službama na broj 193 ili neposredno na jedinstveni broj hitnih službi 112.

Nositelj projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve je Dubrovačko-neretvanska županija, a partneri su jedinice lokalne samouprave Grad Ploče i Grad Metković, Javna ustanova i Regionalna razvoja agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA.

Projekt financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini vrijedan je 14.356.064,90 kuna, od toga EU sufinancira 10.536.054,01 kune.