Ušće Neretve

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Regionalna razvojna agencija DUNEA, zajedno s cjelokupnim partnerskim konzorcijem, potpisale su sporazum za provedbu projekta SeCure (Saltwater intrusion and climate change: monitoring, countermeasures and informed governance).

Riječ je o nastavku praćenja zaslanjenosti poljoprivrednih površina na području doline rijeke Neretve te o nastavku razvoja mjera za povećanje produktivnosti poljoprivrednog zemljišta i poboljšanja stanja ekosustava.

Cilj projekta SeCure je povećati trajnost i prenosivost predloženih rješenja, kao i podići svijest o kontaminaciji slane vode kod mladih generacija, lokalnih dionika i znanstvene zajednice.

Projekt kapitalizira rezultate tri Interreg V-A Italija-Hrvatska projekta MoST, Asteris i Change We Care na temelju kojih će se provesti duža razdoblja testiranja i praćenje učinkovitosti mjera za smanjenje koncentracije soli na pilot području. Ideja projektnih aktivnosti na projektu je informirati dionike i donositelje odluka o novim pristupima za minimiziranje negativnih učinaka prodora morske vode u obalna poljoprivredna područja, te povećati razinu pripremljenosti za klimatske promjene i njihov učinak. SeCure će u narednom periodu pratiti i procjenjivati učinkovitost provedenih protumjera u pogledu kvalitete vode i poljoprivredne produktivnosti, a usporedba i integracija različitih iskustava koja dolaze iz spomenuta tri projekta omogućit će nadogradnju smjernica koje su prethodno razvijene na lokalnoj razini. Planirano trajanje projekta je do srpnja 2023. godine.

Uz  Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Regionalnu razvojnu agenciju Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA, u projektu sudjeluju partneri iz Italije: Sveučilište u Padovi, Nacionalno vijeće za istraživanja (CNR) i Regija Veneto te iz Hrvatske Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu kao i Hrvatske vode. Projekt je vrijedan 600.000 eura i ugovoren je u sklopu programa Interreg Italy – Croatia uz stopu sufinanciranja bespovratnih sredstava od 85 posto. Proračun aktivnosti Javne ustanove iznosi 80.000,00 eura.