Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, osigurala je povoljne uvjete za gniježđenje strogo zaštićene ptičje vrste zlatovrana (Coracias garrulus) postavljanjem drvenih kućica na odabrane lokacije u Konavoskom polju, gdje su zadnjih godina zabilježene jedinke ove vrste.

Populacija zlatovrane nekada u Republici Hrvatskoj bila je značajno rasprostranjenija, ali je pretpjela pad brojnosti. Ravni kotari u sjevernoj Dalmaciji jedino su poznato područje  gniježđenja ove vrste u našoj zemlji.

Zlatovrana živi na rubovima otvorenih šuma, uz livade, pašnjake ili oranice gdje nalazi dovoljno hrane, često u blizini vode. Lovi kukce i ostale člankonošce, katkad guštere, vodozemce ili male sisavce. Najčešće promatra okoliš s povišene grane ili stupa i kada uoči plijen, obrušava se na njega i hvata ga. Veći plijen drži u kljunu i udara u kamen da ga ubije. Ova ptica najaktivnija je rano ujutro ili navečer, a danju je često primirena na promatračkome mjestu. Najčešće se gnijezdi u već postojećim dupljama drveća ili kopaju rupe duge oko pola metra u zemljanim obroncima.

Iskustva iz Europe, ali i susjedne Crne Gore, pokazuju odlične rezultate u rješavanju problema  nedostatka povoljnih mjesta za gnježđenje koja nadomještaju postavljanjem  posebno izrađenih kućica.

Obzirom na te primjere, postoji nada da će zlatovrane naseliti postavljene kućice!