U okviru projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) tijekom ljeta 2022. godine krenula je nacionalna medijska kampanja Poslušaj glas prirode, koja obuhvaća medijsku promidžbu i niz događanja za širu javnost u cilju  jačanja podrške javnosti za očuvanje prirode i razumijevanja uloge ekološke mreže Natura 2000.

Nakon prvog javnog događanja u Splitu 2022. godine, ovom prilikom, 19. svibnja 2023. godine održano je drugo javno događanje predmetne kampanje povodom obilježavanja Dana zaštite prirode i Međunarodog dana zaštite bioraznolikosti (koji se obilježava širom svijeta 22. svibnja) od 09:00 do 14:00 sati na Trgu Nikole Šubića Zrinskog (Zrinjevcu) u Zagrebu.

Kroz višesatni program, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i dvadeset javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, nacionalnih parkova i parkova prirode, među kojima je bila Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, predstavili su posjetiteljima važnost očuvanja prirode i bioraznolikosti kao i svoje aktivnosti. Posjetitelji su imali priliku sudjelovati u nagradnim kvizovima o zaštiti prirode i osvojiti brojne nagrade. Za najmlađe sudionike vrtićke i školske dobi, bili su organizirani brojni interaktivni sadržaji na štandovima i u dječjem kutku s odgovarajućim nagradama.

Putem informativnog pulta Javne ustanove svi posjetitelji doznali su nešto više o djelokrugu rada Javne ustanove, zaštićenim područjima i europskoj ekološkoj mreži Natura 2000 te zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko-neretvanske županije izazivajući veliki interes kako kod djece tako i kod svih ostalih posjetitelja.

Predstavljeni su projekti sufinancirani na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini kao i promotivni materijali nastali kao rezultat dugogodišnjeg djelovanja Javne ustanove u sektoru zaštite prirode. Priča iz tršćaka, Vodič kroz zaštićene dijelove prirode Dubrovačko-neretvanske županije, letci i brošure kao i ostali promotivni materijali projektnih aktivnosti, samo su dio velikog opusa djelatnosti Javne ustanove budući ista upravlja s 35 zaštićenih dijelova prirode, 71 područjem ekolološke mreže Natura 2000. 1 Ramsar područjem Delta rijeke Neretve kao i s preko dosad 600 otkrivenih speleoloških objekata. Prethodno navedena područja raspoređena su na teritoriju cijele Županije, odnosno uključuju njezin kopneni i morski dio od Prevlake do Neretve skupa s Elafitima, poluotokom Pelješcem i Korčulom, odnosno zauzimaju 57 % kopnene i 19,5 % vodene površine.

Osim promotivnog dijela, Javna ustanova održala je edukacije za djecu – Upoznajmo riječnu kornjaču i Zaštita i očuvanje plemenite periske, gdje su se djeca na interaktivan način upoznala s biologijom, zaštitom i očuvanjem ovih strogo zaštićenih vrsta.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) propisana je izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže. Plan upravljanja je strateški dokument javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Javna ustanova u postupku je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000, koji sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/19) obuhvaćaju područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove, kopneni i morski dio otoka Korčule, poluotoka Pelješca, općine Konavle, Malostonskog zaljeva te područje očuvanja značajno za ptice Srednjedalmatinski otoci i Pelješac

Cilj projekta je razviti učinkovit okvir za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom kroz njihovu edukaciju i intenziviranje komunikacije o važnosti očuvanja vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja ekološke mreže.

Nositelj projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 je Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a partner na projektu je Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Suradnici na projektu su javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode, javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini županija te javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini gradova/općina.

Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih investicijskih fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 24.752.425,56 EUR, od čega Europska unija sufinancira iznos od 21.037.023,40 EUR.