Posjetiteljsko-interpretacijski centar prirodne baštine Neretva na dlanu

Trajanje projekta: 2021 – 2027

OPIS PROJEKTA:

Ulaganjem u cjelovit funkcionalni okvir za očuvanje prirode te unaprjeđenjem upravljanja zaštićenih dijelova prirode, uključujući uređenje posjetiteljske infrastrukture, ostvaruju se razvojni ciljevi vezani uz održivu turističku valorizaciju prirodne baštine. Projektom će se građevinski obnoviti i rekonstruirati postojeća kamena zgrada, uz poštivanje načela graditeljske baštine Općine Kula Norinska te korištenje suvremenih tehnologija i obnovljivih izvora energije. U okviru Centra uspostavit će se polivalentna multimedijalna dvorana, interpretacijski prostor prirodne baštine Neretve, smještajni tematski kapaciteti, restoran autohtonih jela, suvenirnica s autohtonim proizvodima lokalnih proizvođača, teretana sa saunom, soba za aktivno penjanje te informativni kutak s računalima. Okoliš zgrade sadržavat će parking za automobile, punionicu za električna vozila/bicikle, učionicu na otvorenom, adrenalinski park, mediteranski vrt aromaticnog bilja, te će se hortikulturno urediti. Kroz multimedijalni postav na jedan interaktivan i inovativan način prezentirat će se jedinstvena bioraznolikost i sveukupna prirodna baština Neretve, a posebice zaštićena područja, područja ekološke mreže Natura 2000 te Ramsar područje Delta Neretve.

CILJEVI:

Uspostavom novog turističko-edukativnog sadržaja u sklopu interpretativnog centra u Općini Kula Norinskoj, Delta rijeke Neretve postat će strateško središte zaštite prirode i novi punkt zaštite prirode na pograničnom području dvije županije, Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske.

VRIJEDNOST:

Ukupna vrijednost: 60.000.000,00 kn

Financiranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izradu projektno-tehničke dokumentacije: 900.000,00 kn

PARTNERI:

Dubrovačko-neretvanska županija

Javna ustanova Regionalna razvoja agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA

Općina Kula Norinska

Geotehnički radovi
Potpisivanje Sporazuma