NIP PROJEKT – POSJET PREDSTAVNIKA SVJETSKE BANKE DELTI NERETVE

28. travnja 2016. godine predstavnici provedbene jedinice NIP projekta i Svjetske banke koja financira projekt “Uspostava promatračnica za ptice na području delte rijeke Neretve” obišli su lokacije smještene na području delte rijeke Neretve na kojima je planirana realizacija navedenog projekta. Voditelji projekta viša stručna suradnica Kristina Šetka i viši stručni suradnik Nikola Perić predstavili su aktivnosti na lokacijama Galičak i Vid koje će započeti u srpnju 2016. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Dubrovačko-neretvanska županija i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelove prirode Dubrovačko-neretvanske županije potpisali su Sporazum o suradnji vezano uz aktivnosti financirane sredstvima zajma Svjetske banke za Projekt integracije u EU Natura 2000 – NIP projekt, vrijedan 1.150.000,00 kuna.

Riječ je o projektu “Uspostava promatračnica za ptice na području delte rijeke Neretve” s ciljem vraćanja povoljnog stanja očuvanosti prirodnih staništa i ciljnih vrsta ptica na području ekološke mreže Natura 2000. Projekt predviđa izgradnju dvije promatračnice za ptice, postavljanje 2 sustava video nadzora kao i informativnih ploča. Svrha postavljanja promatračnica upravo je omogućavanje djelatnicima Javne ustanove kao i ostalim zainteresiranim skupinama praćenje stanja (monitoring) ciljnih vrsta ptica Natura 2000 kao i stvaranje novog oblika održivog turizma – promatranje ptica (birdwatching).