NASLOV PRIČE: Konavoski platan u Pridvorju

VRSTA: Azijska platana – Platanus occidentalis

STAROST: oko 210 godina

LOKACIJA STABLA: Pridvorje, Dubrovačko-neretvanska županija

GPS: N 42°32’56,58” E 18°20’29,19”

NOMINIRAO/LA / PREDLAGAČ: Udruga Ekološki osviještene Konavle

PRIČA O STABLU:

Konavoski platan posađen je 1810. g. Promjer njegova trupa je nešto veći od 3 metra, opseg mu je 9 i pol metara. Potrebno je najmanje šest ljudi da bi ga opkolili držeći se za ruke. Visinom je nadmoćniji od zvonika crkve, a njegova krošnja ljeti pravi veliku hladovinu cijelom predvorju samostana i sve se uvijek odvija pod platanom; folklorne priredbe, koncerti, zabave i misna slavlja. Generacije naših predaka pod tim istim stablom su se uvijek okupljale i družile u pjesmi i plesu, kao što se radi i danas.