NASLOV PRIČE: Kapelica

VRSTA: Golema tuja – Thuja plicata

STAROST: oko 150 godina

LOKACIJA STABLA: Arboretum Opeka, Općina Vinica, Varaždinska županija

GPS: N 45°19’29,45” E 16°9’0,76”

NOMINIRAO/LA / PREDLAGAČ: Ljerka Klarić

PRIČA O STABLU:

Thuja plicata – golema tuja, u „ Arboretumu Opeka“ koju je posadio grof Marko Bombelles u prošlom mileniju. Ima preko sto pedeset godina, impresivne je forme. Iz jednog zasađenog stabla izraslo je stotinjak novih većih i manjih stabala čije su se donje grane ukorijenile i izrasle u nove biljke koje čine jedno stablo. Arhitektonski stvara dojam građevine, te nosi naziv „kapelica“. Središnji dio uzdiže se u visinu poput tornjeva, a  njenu unutrašnjost krase debla uzdignuta poput skulptura.