PONIŠTENJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO RAVNATELJ JAVNE USTANOVE

Cijeli tekst natječaja možete pročitati na sljedećoj poveznici:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2816785.html