Poništenje postupka jednostavne nabave usluga speleološkog i biospeleološkog istraživanja poluotoka Pelješca

Odluka o poništenju postupka