ZAPOČELA IZGRADNJA PROMATRAČNICA ZA PTICE U DELTI NERETVE

Uspostava promatračnica za ptice na području delte rijeke Neretve, projekt Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije trenutno je u svojoj završnoj fazi. Započela je izgradnja dviju promatračnica, nakon čega slijedi njihovo opremanje panoramskim teleskopom, video nadzorom i interpretativnim pločama.

Glavnina projektnih aktivnosti financirana je zajmom Svjetske banke kroz Sporazum o suradnji vezano uz aktivnosti financirane sredstvima zajma Svjetske banke za projekt integracije u EU Natura 2000, u iznosu od 1.150.000,00 kn između Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Dubrovačko-neretvanske županije i Javne ustanove. Izradu projektne dokumentacije u iznosu od 43.750,00 kuna financirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Promatračnice se postavljaju na dvije lokacije u području ekološke mreže Delta Neretve. Riječ je o brežuljku Galičak na ušću Neretve i posebnom ornitološkom rezervatu Pod Gredom, kod mjesta Vid. Završetak gradnje planiran je tijekom jeseni ove godine. Osim što će ih u svojim redovnim aktivnostima koristiti djelatnici Javne ustanove, iste su namijenjene lokalnom stanovništvu i posjetiteljima ovog kraja.

Glavni cilj projekta je poticanje na održivo korištenje prirodnih dobara te time očuvanje povoljnog stanja prirodnih staništa i ciljnih vrsta ptica u području ekološke mreže Delta Neretve. Navedeno područje predstavlja jedinstven ekološki i krajobrazni predjel u Republici Hrvatskoj. Uz brojne specifičnosti odlikuje ga iznimno atraktivan ptičji svijet s više od 300 zabilježenih vrsta. Mogućnost razvoja i u našim krajevima sve popularnijeg turizma promatranja ptica (birdwatching) je neizmjerna, a vrlo ju je lako uklopiti u već postojeću turističku ponudu neretvanskog kraja. Izgradnja infrastrukture samo doprinosi kvalitetnijem iskorištavanju prirodnih resursa i njihovoj boljoj promociji na ovom turističkom tržištu koje, populariziranim destinacijama, godišnje donose milijunske novčane iznose.