S ciljem uključivanja javnosti u određivanje rasprostranjenosti vrsta te podizanja svijesti o važnosti njihovog očuvanja, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja proširilo je svoju akciju Jeste li ih vidjeli? i na plemenitu perisku (Pinna nobilis).

Najveći mediteranski školjkaš i endem Sredozemnog mora plemenita periska (Pinna nobilis) rasprostranjena je u cijelom Jadranu i ima važnu ulogu u ekosustavu kao filtrator mora. Školjka je oblika šiljastog trokuta, svijetlo smeđe boje, iako gotovo uvijek prekrivena algama, školjkama i spužvama. Prva potvrda o pojavi zaraze u hrvatskom dijelu Jadranskog mora zaprimljena je u svibnju 2019, a tijekom 2020. godine dokazano je, dojavama lokalnog stanovništva i stručnih institucija, da je zaraza zahvatila cijeli hrvatski dio Jadrana. Trenutno je pod visokim rizikom od izumiranja u cijelom Sredozemnom moru.

Uzročnik masovnog pomora plemenite periske (Pinna nobilis) nije u potpunosti poznat, međutim u nekim područjima nestajanjem morskih cvjetnica, zagađenjem, mijenjanjem izgleda obale, gradnjom marina, nekontroliranim sidrenjem i sl., plemenita periska (Pinna nobilis) zaista ima mnogo indirektnih neprijatelja. Mogući uzročnici masovnog pomora plemenitih periski (Pinna nobilis) su Haplosporidium pinnae, parazit iz skupine truskovaca (Sporozoa) koji parazitira u tkivu plemenite periske te bakterija Mycobacterium sp., međutim, još uvijek nije utvrđeno jesu li to glavni i jedini uzročnici.

Zbog svega navedenog, intezivno se radi na pripremi i provedbi mjera očuvanja u suradnji s relevantnim znanstvenim i stručnim institucijama, javnim ustanovama za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode te pojedinim županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, ali i na utvrđivanju stanja i progresije zaraze populacija periski u hrvatskom dijelu Jadrana. Nužno je prepoznati lokacije periski na kojima još uvijek nije došlo do proširenja zaraze, kao i one s prisutnim živim jedinkama, budući iste mogu biti potencijalno otporne i predstavljati osnovu za prirodnu obnovu populacije periski u Jadranskom moru. Plemenita periska nalazi se na popisu Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (Narodne novine 144/13 i 73/16).

Građani se, u sklopu akcije Jeste li ih vidjeli? pozivaju na dojavu lokacija gdje su opažene plemenite periske (Pinna nobilis) , kao i na dostavu fotografija i informacija o prisutnosti uginulih i živih jedinki s ciljem praćenja stanja navedene populacije.

Lokacije plemenitih periski (Pinna nobilis) mogu se prijaviti na adresu vrste@mzoe.hr ili putem online obrasca za dojavljivanje, kojem se može pristupiti putem poveznice na mrežnim stranicama Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Sve dojave nalaze se na web portalu Informacijskog sustava zaštite prirode – Bioportalu, gdje su dostupni i dosad prikupljeni podaci o utvrđenim lokacijama plemenitih periski (Pinna nobilis), u suradnji sa znanstveno-stručnom zajednicom te zainteresiranom javnošću.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije poziva stanovništvo i posjetitelje Dubrovačko-neretvanske županije da se uključe u vrijednu akciju i time aktivno doprinesu očuvanju zaštite prirode i bioraznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije, a time i Republike Hrvatske.

Više detalja možete pročitati na sljedećoj poveznici: https://mzoe.gov.hr/vijesti/akcija-jeste-li-ih-vidjeli-prosirena-na-plemenitu-perisku/5950.