ISPITIVANJE ZDRAVSTVENOG STANJA AZIJSKIH PLATANA (Platanus orientalis L.) U TRSTENOM

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji sa znanstvenicima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obavila je istraživanja procjene zdravstvenog stanja i statike dvaju stabala azijske platane (Platanus orientalis L.) u Trstenom.

Cilj istraživanja bio je ispitati zdravstveno stanje i statiku stabala. Korištenjem vizualno-kontrolne metode – VTA metoda (Visual Tehnical Assesment) i rezistografa IML RESI F500, obavljen je vizualni pregled stabala, fitopatološko – entomološka procjena i rezistografiranje svih većih grana na stablu. Vizualnom procjenom utvrđeno je da su stabla dobre vitalnosti. Temeljem dobivenih rezultata, izradit će se Elaborat zdravstvenog stanja platana sa preporukama mjera njege za dodatno poboljšanje vitalnosti stabala.

Spomenuta istraživanja odvijala su se uz nadzor Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Stabla azijske platane potječu iz vremena podizanja Parka oko starog ljetnikovca Dubrovačke vlastelinske obitelji Gučetić, starosti oko 400 godina. Impozantnim dimenzijama, platane predstavljaju znanstvenu i kulturnu poveznicu prošlosti i sadašnjosti te čine prepoznatljiv simbol Trstenoga, ali i nacionalnog prirodnog nasljeđa. Danas slove kao najstarija i najljepša stabla u Hrvatskoj te spadaju među najstarije i najveće primjerke platana u Europi.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08, 57/11) platana 1 (Platanus orientalis L.) i platana 2 (Platanus orientalis L.) zaštićene su u kategoriji spomenika parkovne arhitekture – pojedinačno stablo, rješenjem Narodne Republike Hrvatske, Zavod za zaštitu prirode od 24. siječnja 1951. godine.