Prva radionica s dionicima za potrebe izrade plana upravljanja posebnim rezervatima Lokrum

Prva radionica s dionicima za potrebe izrade Plana upravljanja posebnim rezervatom šumske vegetacije Lokrum održana je 28. travnja 2016. u konferencijskoj sali na otoku Lokrumu.

Nositelj izrade Plana upravljanja je Javna ustanova Rezervat Lokrum,  a stručnu pomoć pri izradi plana pružaju zaposlenici Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.

Prvoj radionici za potrebe izrade Plana upravljanja prisustvovali su predstavnici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije, Turističke zajednice Grada Dubrovnika, Javne ustanove Rezervat Lokrum i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Sveučilišta u Dubrovniku, Instituta za more i priobalje te ostale nevladine udruge i institucije vezane uz turizam, zaštitu prirode i okoliš.

Na prvoj radionici s dionicima za potrebe izrade Plana upravljanja prisustvovala je djelatnica Javne ustanove Nikolina Pozniak, viša stručna suradnica.

Tijekom  radionice sudionicima je predstavljen proces izrade plana upravljanja, a u zajedničkom grupnom radu dionici su raspoznali glavne prirodne, kulturne i ostale vrijednosti posebnog rezervata Lokrum kao i prijetnje njegovom očuvanju.

Plan upravljanja je dokument koji jasno određuje svrhu zaštićenog područja, što je potrebno postići kako bi se ta svrha ispunila te aktivnosti koje treba provesti kako bi se isto ostvarilo. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) planove upravljanja zaštićenim područjima donosi Upravno vijeće javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem, uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode i prethodno mišljenje HAOP-a.