PARK-ŠUMA OŠJAK SPREMNA ZA POŽARNU SEZONU

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Vela Luka i Šumarijom Korčula, obavila je redovitu akciju čišćenja park-šume Ošjak 21. svibnja 2017.

Tijekom akcije očišćene su staze od niskog raslinja, uklonjena su izvaljena stabla sa šetnica, sakupljen je miješani komunalni otpad, dok su bačve za gašenje inicijalnih požara očišćene od otpada i napunjene vodom. Sav prikupljeni otpad propisno je zbrinut.

Akcija čišćenja park-šume Ošjak samo je jedna u nizu aktivnosti koje Javna ustanova sa suradnicima kontinuirano provodi kao preventivnu mjeru zaštite od požara. Uklanjanjem suhog biljnog materijala te košenjem staza uvelike se smanjuje opasnost od izbijanja inicijalnih požara. Osim toga, cilj kontinuiranih akcija, koje Javna ustanova provodi u park-šumi Ošjak, ali i u drugim zaštićenim šumskim ekosustavima, je povećati javnu svijest o potrebi zaštite i očuvanja zaštićenih područja i sveukupne bioraznolikosti od požara.