Trodnevni Skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije otvoren je danas u Slanom.

Predmetni Skup trajat će od 05. do 07. listopada 2022. godine u sklopu kojeg je planiran i terenski dio koji uključuje obilazak dijela zaštićenih područja i područja ekološke mreže Dubrovačko-neretvanske županije.

Cilj Skupa je informiranje, razmjena iskustava i edukacija djelatnika stručnih službi radi učinkovitije i ujednačene zaštite, očuvanja i promicanja te održivog korištenja zaštićenih područja a prisustvuje mu više od 130 predstavnika institucija u Republici Hrvatskoj, od djelatnika javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode do županijskih i gradskih javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode te predstavnika gradskih i županijskih upravnih odjela nadležnih za poslove zaštite prirode.

Skup je otvorio Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji je istaknuo da sve ima svoju simboliku pa je shodno tome Dubrovačko-neretvanska županija i Slano odabrano kao mjesto lokacije skupa budući je na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj u siječnju 2022. godine proglašen prvi posebni herpetološki rezervat u Republici Hrvatskoj, Lokve u Majkovima smješten u Općini Dubrovačko primorje. Skup je na neki način zahvala lokalnoj zajednici za značajan doprinos u očuvanju i zaštiti riječne kornjače (Mauremys rivulata) kao vrste i njenog staništa te  potvrda uspješno realiziranih aktivnosti i sustavnog stručnog rada Javne ustanove.

Sve prisutne ispred Župana Dubrovačko-neretvanske županije Nikole Dobroslavića pozdravio je Miho Baće, pročelnik Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije kao i ravnateljica Javne ustanove Marijana Miljas Đuračić koja je istaknula da se Javna ustanova rado odazvala na poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja biti domaćinom i organizatorom Skupa budući je bilo na neki način potrebno obilježiti proglašenja četiri posebna rezervata na području Dubrovačko-neretvanske županije koja su se događala od 2020. do 2022. godine. Javna ustanova svojim aktivnostima, znanstveno stručnim istraživanjima i projektima koje provodi prvenstveno doprinosi zaštiti i očuvanju svih zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Županije koje su joj dane na upravljanje međutim nastoji doprinijeti ostvarenju obaveza Republike Hrvatske kao  članice Europske unije sukladno direktivama kojima se uređuje područje zaštite prirode. Upravo proglašenjem rezervata ostvareni su dugoročni strateški ciljevi Javne ustanove i nadležnog Ministarstva te se doprinijelo ispunjenju ciljeva i zadaća Republike Hrvatske kao članice Europske unije. Javna ustanova upravlja s 35 zaštićenih dijelova prirode, 71 područjem ekološke mreže, jednim Ramsar područjem i preko 600 dosad otkrivenih speloloških objekata na području Županije te kroz sve svoje aktivnosti i projekte, osim zaštite i očuvanja izvornosti prirode, nastoji doprinijeti održivom razvoju gospodarskih djelatnosti.

Skupu su također prisustvovale pročelnica Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske slupštine Žaklina Marević i ravnateljica Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije Melanija Milić uz načelnika Sektora za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Josipa Hrena i načelnika Općine Dubrovačko primorje Nikolu Knežića.

Kroz tri dana trajanja Skupa, prisutni će sudjelovati u predavanjima o ulozi sektora zaštite prirode u Republici Hrvatskoj kao i panel diskusiji te predavanjima o aktualnim projektima i provedenim aktivnostima u zaštićenim područjima koje uključuju prezentacije predstavnika različitih javnih ustanova o njihovim projektima i aktivnostima, edukativnim i interpretativnim sadržajima koje razvijaju te rezultatima provedenih aktivnosti.

Djelatnici Javne ustanove, kroz trodonevni skup, prezentirat će zaštićene prirodne vrijednosti Dubrovačko-neretvanske županije, zaštita i očuvanje riječne kornjače (Mauremys rivulata), Omblu kao izvor života te invazivnu stranu vrstu plavi rak (Callinectes sapidus) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji čime će obuhvatiti aktivnosti koje se provode u djelatnosti Javne ustanove koje uključuju zaštitu, očuvanje, korištenje te učinkovito upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima naše Županije. Svjesna očuvanja izvornosti prirodnih dobara, Javna ustanova, kroz svoje djelovanje i aktivnosti, provodi strateške projekte usmjerene na ublažavanje klimatskih promjena, zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti te bioraznolikosti Županije. Projektnim aktivnostima nastoji se naglasiti očuvanje izvornosti prirode, neometanih prirodnih procesa te doprinos zaštiti, očuvanju, unapređenju zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 te pripadajuće biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije.

Svaki Skup prilika je da se kroz prezentaciju i terenski obilazak bolje upoznaju zaštićena područja i vrijednosti kojima upravlja domaćin i suorganizator. Ovoga puta planiran je obilazak prvog posebnog herpetološkog rezervata Lokve u Majkovima kao i posebnog rezervata u moru Malostonski zaljev s pripadajućim područjima ekološke mreže Natura 2000 Solana Ston i Jugoistočni dio poluotoka Pelješca.

Kroz formalni, ali i neformalni dio Skupa, prikupit će se puno vrijednih informacija, razmijeniti iskustva u provedbi aktivnosti i rješavanju problema te uspostaviti novi kontakt kao i potencijalne buduće suradnje u aktivnostima s glavnim naglaskom upravo na zaštiti i očuvanju zaštićenih prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske.