Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i ove je godine obilježila Svjetski dan vlažnih (močvarnih) staništa koji se svake godine održava pod drugim motom, a ove godine glasi: Vrijeme je za obnovu vlažnih staništa!

Svjetski dan vlažnih (močvarnih) staništa ove godine obilježilo je 36.-ero učenika 2. razreda Osnovne škole Opuzen koji su na zabavan način učili o važnosti vlažnih staništa kao i o ugrozama kao što su požari tršćaka. U tu svrhu, prikazan je kratkometražni animirani film Požar nije šala. Glavna poruka filma je prikaz opasnosti uzrokovanih požarima po sigurnost prirode, ljudi te materijalne imovine. Osim toga, filmom se ukazalo na važnost sanacije i obnove opožarenih staništa, važnosti vatrogasnih službi u gašenju požara te pripadajuće opreme.

Dan vlažnih staništa obilježava se 2. veljače, usvajanjem Konvencije o zaštiti vlažnih područja od međunarodnog značaja tzv. Ramsarska konvencija 1971. godine u iranskome gradu Ramsaru. Cilj konvencije je očuvati vlažna staništa na Zemlji zbog njihove presudne važnosti za opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta, pa tako i čovjeka.

Delta Neretve, jedno je od pet područja Republike Hrvatske uvršteno na Ramsarski popis i predstavlja međunarodno vlažno područje površine 12.742 ha.

Vlažna staništa nestaju velikom brzinom, i to najviše zbog zagađenja, isušivanja i pretvaranja u poljoprivredne površine. Na globalnoj razini u posljednjih 300 godina nestalo je čak oko 87 % vlažnih staništa.

Močvarna područja imaju važnu ulogu u ekosustavu, upijaju i skladište višak padalina, što im omogućuje: obnavljanje zalihe podzemnih voda, mogu više dana zadržavati poplavne vode (ili nalete poplava) od prelijevanja, zaštitu od erozija kao posljedica naleta poplava, otpuštanje uskladištene vode čime smanjuju njezinu nestašicu, filtriranje većih čestica – čime pročišćavaju vodu i doprinose boljoj kvaliteti vode. Također, proizvode kisik te upijaju i pohranjuju ugljikov dioksid, osiguravajući nam čist zrak. Pružaju nam koristi poput osiguranja hrane, drvne sirovine ili podizanja atraktivnosti nekog područja kao turističkog odredišta.

Delta Neretve najviše je ugrožena namjernim paljenjem tršćaka, ilegalnim melioracijama, isušivanjem te onečišćenjem. Sve to negativno utječe na bioraznolikost, posebice na one životinjske vrste koje se u tršćacima gnijezde, hrane i razmnožavaju. Uništavanje vlažnih staništa delte Neretve itekako negativno utječe na njezine stanovnike kojima zbog toga prijete sve učestalija i intenzivnija zagađenja zraka i vode, poplave, erozije, najezde kukaca (zbog nestanka ptica) i razne druge nepogode.

Prezentacija animiranog filma, samo je jedna od preventivnih mjera zaštite od požara koje Javna ustanova kontinuirano provodi s ciljem zaštite i očuvanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji budući da nekontrolirani požari doprinose smanjenju ukupne biološke raznolikosti u području Županije.