Svjetski dan životinja, 04. listopada 2022. godine u pulskom Aquariumu obilježen je na najljepši mogući način – povratkom oporavljenih glavatih želvi (Caretta caretta) Ivana i Dančea u more na Verudeli. Kao i uvijek puštanje ovih morskih životinja bilo je dirljivo te je privuklo mnoštvo zainteresiranih turista i ljubitelja.

Naime, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije putem Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja (morski sisavci, morske kornjače i hrskavične ribe) zaprimila je 27. travnja 2022. godine dojavu o morskoj kornjači koja pasivno pluta na površini mora podno vile Čingrije, nakon čega je krenula prema gradskim kupalištima Boninovo i Danče.

Jedinku morske kornjače opazio je savjesni sugrađanin g. Joško Pulić te prijavio putem poziva 112. Koordiniranom akcijom Javne ustanove i Ribolovnog kluba Orhan, morska kornjača je prebačena u Akvarij Dubrovnik.

Nakon izvlačenja, vizualnom je procjenom utvrđeno da jedinka nema na sebi vidljive tragove ozlijeda te da joj je oklop prekriven obraštajem. Riječ je o glavatoj želvi (Caretta caretta), najbrojnijoj od tri vrste morskih kornjača koje naseljavaju Sredozemno i Jadransko more. Naknadno su uzete osnovne mjere oklopa te evidentiran obraštaj oklopa, te su, sukladno Protokolu, dostavljeni svi podaci Zavodu za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Dančea je pak stara 20 godina. Pronađena je kako pluta na površini mora u uvali Danče kraj Dubrovnika prema kojoj je dobila i ime. Došla je s upaljenim očima i nemogučnošću zarona te se oporavljala u vanjskom bazenu u Nacionalnom parku Brijuni kako bi stekla bolju kondiciju.

Morske kornjače izložene su antropogenim utjecajima koji svakodnevno prijete njihovom opstanku, kao što su: klimatske promjene, protuzakoniti lov i komercijalni ribolov, izljevi nafte, umjetno osvjetljenje, neplanirani i nekontrolirani obalni razvoj, morski otpad i onečišćenje te destruktivne ribolovne tehnike.

U slučaju da pronađete ozlijeđenu jedinku koja pripada skupinama morskih kornjača, morskih sisavaca ili hrskavičnih riba (morski psi i raže), iznimno je važno brzo djelovati kako bi se, u što kraćem roku, pružiti potrebna pomoć. Ukoliko je riječ o uginuloj jedinki, vaša dojava može pomoći u prikupljanju važnih podataka koji će rezultirati definiranjem adekvatnih mjera zaštite za navedene vrste.

Na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode možete doznati više o navedenom Protokolu http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/ukljucite-se-u-zastitu/protokoli-za-dojavu, a u većini slučajeva će vaš poziv na 112 biti dovoljan.