Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, kao članice Mreže ustanova koje upravljaju Ramsar područjima u Sredozemlju (Network of Ramsar Sites Managers in the Mediterranean – MeRSiM-Net), sudjelovali su na edukaciji o uslugama ekosustava močvarnih staništa dana 24. ožujka 2022. godine.

Webinar je organiziran u sklopu MAVA OAP M3 projekta Širenje znanja i razmjena iskustava za promicanje očuvanja močvarnih staništa diljem Mediterana, uz predavače vrhunske znanstvenike i stručnjake za izazove vezane uz močvarna staništa u mediteranskoj regiji.

Teme obrađene na webinaru bile su procjena usluga ekosustava obalnih močvarnih staništa i socio-ekonomsko vrednovanje močvarnih staništa, a sve u cilju poticanja razmjene znanja i sudjelovanja upravitelja močvarnim staništima u obradi različitih tema i izazova vezanih za očuvanje i upravljanje močvarnim staništima u mediteranskoj regiji.

Mreža ustanova koje upravljaju Ramsar područjima u Sredozemlju (MeRSiM-Net) jedna je od aktivnosti MedWet inicijative.

MedWet inicijativa sa sjedištem u Francuskoj dugoročni je projekt unutar Konvencije o zaštiti vlažnih područja od međunarodnog značaja (Ramsarska konvencija) potpisane 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru. Cilj ove konvencije je očuvati i razumno se koristiti vlažnim staništima zbog očuvanja bioraznolikosti te osiguranja dovoljno prirodnih resursa za ljude čiji svakodnevni život je vezan uz vlažna/močvarna staništa.

Delta Neretve, jedno je od pet područja u Republici Hrvatskoj uvršteno na Ramsarski popis, te predstavlja močvarno područje od međunarodne važnosti. To je jedina prava delta i ujedno najveće riječno ušće u Republici Hrvatskoj te je jedno od malobrojnih preostalih takvih područja u Europi. Sastoji se od ostataka rijetkih sredozemnih močvara s očuvanim obalnim lagunama i velikim površinama močvarnih staništa, a posebno se ističu tršćaci zato što u njima obitavaju mnogobrojne ugrožene vrste, posebno ptice.