Dan posvećen svim rendžerima i njihovoj ulozi u zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine obilježava se svake godine 31. srpnja kao Svjetski dan rendžera.

Ideja o Svjetskom danu rendžera potekla je od Međunarodne federacije rendžera (IRF), neprofitne organizacije osnovane s ciljem podizanja svijesti i podrške rendžerima kod njihove uloge u očuvanju našeg prirodnog i kulturnog naslijeđa. IRF je osnovan 1992. godine, a jedna od članica federacije je i udruga Hrvatski rendžer koja okuplja čuvare prirode iz zaštićenih područja cijele Hrvatske. Udruga Hrvatski rendžer promiče razvoj i unapređenje struke čuvara prirode u Hrvatskoj, ali se i povezuje sa srodnim strukovnim udrugama u Europi i svijetu.

Rendžeri su čuvari prirode u zaštićenim područjima i diljem svijeta djeluju pod različitim nazivima, npr. parkovni rendžeri, parkovna policija, šumski rendžeri, rendžeri zaštitari i nadzornici.

Posao čuvara prirode prilično je složen jer zahtijeva različite vještine i znanja. Čuvari prirode moraju poznavati i ispravno tumačiti niz zakona:  Zakon o zaštiti prirode, ali i propise koji pojašnjavaju međunarodni kontekst zaštite prirode, strateški okvir, mehanizme zaštite prirode, zaštitu vrsta i stanišnih tipova, zaštitu georaznolikosti, zaštitu područja i ekološku mrežu Natura 2000 te upravljanje zaštićenim područjima. Osim navedenih, moraju poznavati i Zakon o gradnji, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o općem upravnom postupku, Prekršajni zakon i Kazneni zakon.

Zbog prirode posla, čuvari moraju biti fizički spremni, a poželjno je i da imaju razvijene komunikacijske vještine koje pomažu u rješavanju napetih situacija.  Zakon o zaštiti prirode propisuje da su mjerodavni izreći upravnu mjeru, podnijeti kaznenu prijavu, pokrenuti prekršajni postupak podnošenjem optužnog prijedloga, naplatiti novčanu kaznu za štetu i učinjene troškove uz izdavanje potvrde, a privremeno smiju oduzeti protupravno prisvojeni dio živog ili neživog svijeta iz zaštićenog područja kao i sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje. Čuvari prirode imaju ovlasti davati upozorenja i zapovijedi, provjeriti identitet osoba u zaštićenim područjima, ali i prikupiti podatke i obavijesti,  pregledati osobu, prtljagu, prijevozno sredstvo ili plovilo, privremeno ograničiti kretanje na određenom području i osigurati mjesto događaja.

Sustav zaštite prirode ne bi bio smislen bez čuvara prirode koji provode neposredni nadzor u zaštićenim područjima, brinu da posjetitelji i lokalno stanovništvo poštuju zakone te da prekršitelji snose odgovornost.

Više informacija potražite na: https://www.internationalrangers.org/