Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije dana 29. travnja 2021. godine, u suradnji s projektnim partnerom Javnom ustanovom  “More i krš”, održala je peto javno izlaganje projekta Ekološki promatrački sustav u Jadranskom moru: oceanografska opažanja za bioraznolikost – ECOSS putem ZOOM platforme zbog epidemiološke situacije.

U okviru javnog izlaganja predstavnicima znanstveno-stručne zajednice, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te dionicima ključnima za područje Malostonskog zaljeva Javna ustanova predstavila je projekt ECOSS i aktivnosti koje provodi u području Malostonskog zaljeva, koji je zaštićen kao posebni rezervat u moru i područje ekološke mreže Natura 2000. Također, Javna ustanova sudionicima je predstavila rezultate istraživanja provedenih na području Malostonskog zaljeva u sklopu projekta ECOSS, bogatu zaštićenu prirodnu baštinu Malostonskog zaljeva i tri tipa edukativnih staza uspostavljenih u području Malostonskog zaljeva.

Tijekom javnog izlaganja sudionicima je održano izlaganje o otoku Visu, koji je prepoznat kao ključna lokacija za praćenja količine i sastava morskog otpada. Naime, na morskim obalama okrenutima prema jugoistoku, odnosno Otrantskim vratima, otpad koji se skuplja pretežno je inozemnog podrijetla, u omjeru od 40% pa čak do 90% (Albanija, Crna Gora, Grčka i Italija). Budući da su odlagališta otpada u Albaniji i Crnoj Gori smještena uz rijeke, za vrijeme velikih kiša dolazi do porasta vodostaja rijeka te slijevanja kišnih voda u iste, nakon čega riječnim tokom završe u Jadranu. Morske struje u Jadranu, koje teku od juga prema sjeveru, zajedno s jakim južnim vjetrovima i velikim valovima izbacuju na hrvatsku obalu Jadrana dio otpada koji je završio u moru, posebice na južni dio otoka i obale.

Raznolike oceanografske, ekološke i antropogene značajke ovih područja koriste se kao model za proučavanje problema zaštite kako bi rezultati bili primjenjivi i na ostala Natura 2000 područja u Jadranu. Integrirani sustav ekološkog monitoringa (engl. ECOlogical observing system in the Adriatic Sea – ECOAds), jedan je od glavnih rezultata projekta ECOSS. Ovakav sustav monitoringa objedinit će biološke i oceanografske podatke u internetsku platformu koja će prikazivati ekološke pokazatelje na lako razumljiv način, prilagođen potrebama institucija koje se bave zaštitom mora.

Kroz projekt ECOSS Javna ustanova provodi aktivnosti koje doprinose zaštiti i očuvanju bioraznolikosti, no na svakom je pojedincu da svojim ponašanjem i djelovanjem slijedi isti pozitivan primjer, ne samo za Malostonski zaljev, nego za sve dijelove prirode na Zemlji.