Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na osposobljavanju za organizacije s oznakom kvalitete u razdoblju od 3. do 6. listopada 2023. godine u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Na osposobljavanju u Centru za edukaciju Gradskog društva Crvenog križa u Orahovici sudjelovalo je 19 ustanova i udruga.

Trodnevnom edukacijom omogućeno je organizacijama, koje su nove s oznakom kvalitete ili imaju nove djelatnike, bolje upoznavanje sa provedbom projekata Europskih snaga solidarnosti i razmijena iskustva s drugim organizacijama. Osposobljavanjem se osigurava kvaliteta provedbe volonterskih projekata i adekvatna podrška organizacijama koje imaju poteškoća ili tek poduzimaju prve korake u  projektima Europskih snaga solidarnosti. Cilj edukacije je i razumijevanje uloga i odgovornosti svake uključene organizacije, kao i podizanje svijesti o važnosti programa solidarnosti kojim se pruža podrška mladima s manje mogućnosti. Također, svrha edukacije je i pomoć prilikom odabira partnera i sudionika, kao i mentora.

Europske snage solidarnosti program su Europske unije za jačanje solidarnosti u raznim područjima: od pomoći osobama u nepovoljnom položaju i pružanja humanitarne pomoći do angažmana za zdravlje i okoliš u Europskoj uniji i šire. Program je namijenjen i organizacijama aktivnima u području solidarnosti koje žele uključiti mlade u svoje aktivnosti. Program otvara više boljih mogućnosti u širokom spektru područja, od integracije migranata, zaštite okoliša, sprečavanja prirodnih katastrofa do obrazovnih aktivnosti, aktivnosti za mlade, očuvanja kulturne baštine i humanitarne pomoći. Uz to podupiru nacionalne i lokalne dionike u svladavanju različitih društvenih izazova i kriza.

Osim toga, program podupire projekte i aktivnosti koji se bave pitanjima zaštite okoliša, održivosti i klimatskih ciljeva. Takvi projekti mogu biti usmjereni na niz područja, a pritom nastoje zaštititi, očuvati i povećati prirodni kapital ili informirati javnost o ekološkoj održivosti i potaknuti promjene osobnih izbora, potrošačkih navika i načina života. U okviru programa podupiru se inicijative kojima je cilj sprečavanje i ublažavanje ili otklanjanje negativnih posljedica ekstremnih vremenskih uvjeta i prirodnih katastrofa, kao i aktivnosti za pomoć zajednicama koje su pogođene takvim događajima.

Aktivnosti Europskih snaga solidarnosti podupiru ciljeve strategije Europske unije za mlade za razdoblje 2019. – 2027., u kojoj se mlade potiče da postanu aktivni građani, nositelji solidarnosti i pozitivnih promjena u zajednicama cijele Europe, da se vode vrijednostima Europske unije i grade europski identitet. Cilj je Europskih snaga solidarnosti promicati socijalnu uključivost, toleranciju, ljudska prava, vrijednost razlika i raznolikosti svih vrsta te svim mladima omogućiti jednak pristup mogućnostima koje se nude u okviru njihovih aktivnosti.

Uspješnim dobivanjem Oznake kvalitete, kojom se potvrdilo da Javna ustanova posjeduje kapacitet za kvalitetno provođenje projekata u skladu sa standardima kvalitete i pravilima programa, u planu je prijava projekta kojim će ustanova kroz suradnju s budućim volonterima raditi na kvalitetnijem upravljanju zaštićenim područjima, što je u skladu s  primarnom djelatnošću ove Javne ustanove. Zdravstvene i društvene koristi, bioraznolikost kao i održivost ruralnih sredina su među najvažnijim prepoznatim vrijednostima, a volonterskim programom radit će se na osvještavanju lokalnog i šireg stanovništva s ciljem mijenjanja njegova odnosa prema prirodi. Kroz volonterske projekte poticat će se razvoj temeljnih vrijednosti kao što su zaštita prirode i okoliša, solidarnost, tolerancija i zajedništvo, a ujedno i uživati u prirodnim ljepotama i međusobnom druženju.