Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 16. ožujka 2021. godine sudjelovala je na drugom virtualnom sastanku javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, članica Hrvatske mreže morskih zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj (HRMZP).

Prvo u nizu online predavanja održala je Javna ustanova Nacionalni park Kornati na temu Presađivanje morske cvjetnice Posidonia oceanica (L.) Delile u Nacionalnom parku Kornati. Presađivanje morske cvjetnice obavljeno je u sklopu projekta SASPAS – Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea koji ima za cilj kreiranje smjernica za očuvanje i obnovu morskih cvjetnica kroz postavljanje sigurnih sidrišta, pilot transplantacija morskih cvjetnica, obavljanje aktivnosti monitoringa i definiranje integriranog sustava upravljanja za morske cvjetnice u Jadranu.

Morske cvjetnice su biljke potpuno prilagođene životu pod morem te se nazivaju plućima mora. Jedinstvena su staništa izuzetno važna u životnim ciklusima mnogih vrsta.  Poput pravih kopnenih biljaka, posidonija ima razvijen korijen, stabljiku, list i cvijet. Listovi su dugi 30 do 140 centimetara i do 1 centimetar široki, tamnozeleni, trakasto uski, na vrhu tupo ili blago zaobljeni, s 13 do 17 paralelnih žilica. Cvate tijekom jeseni i stvara plod sličan maslini. Tradicionalni sustav sidrenja blokovima (corpo morto), ne pripada ekološki prihvatljivim sidrištima jer se osim vizualnog narušavanja izgleda okoliša, njihovim postavljanjem, površina koju zauzme nepovratno uništi. Korištenje ekološki prihvatljivog sustava sidrenja na područjima prekrivenim morskim cvjetnicama je ključno u svrhu očuvanja i poboljšanja stupnja očuvanosti stanišnih tipova morskih cvjetnica.

U sklopu projekta SASPAS, presađivanje morske cvjetnice je uspješno izvedeno u zaljevu Panzano kod Monfalconea, na obali Brindisi u prirodnom parku Dune Costiere Torre Canne do Torre San Leonardo te u uvali Kravljačica unutar Nacionalnog parka Kornati. Presađivanje je izvedeno uz pomoć inovativne tehnologije koja se temelji na upotrebi modularnog sustava izgrađenog od biorazgradivog materijala. Ovaj materijal ima fizičke karakteristike plastike, ali za razliku od ostalih sustava za transplantaciju, ne ispušta štetne ostatke u okoliš. Pored toga, biorazgradnja sustava kompatibilna je sa ukorjenjivanjem čuperaka posidonije i njihovom stabilizacijom u supstrat.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije kao članica Hrvatske mreže morskih zaštićenih područja ima za cilj kroz zajednički pristup i razmjenu znanja te sustavno unapređenje razumjeti i objasniti fizičke, kemijske i biološke procese u moru te predvidjeti promjene u njegovim ekosustavima u svrhu zaštite mora, zaštite i očuvanja bioraznolikosti.