Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije dana 16. prosinca 2020. godine održala je četvrto javno izlaganje projekta Ekološki promatrački sustav u Jadranskom moru: oceanografska opažanja za bioraznolikost – ECOSS u Stonu.

U okviru javnog izlaganja sa predstavnicima Općine Ston i Turističke zajednice Općine Ston utvrđene su točne lokacije na terenu za postavljanje edukativnih ploča za potrebe uspostave tri tipa edukativnih staza o zaštićenoj morskoj i kopnenoj prirodnoj baštini flore i faune Malostonskog zaljeva. Osim toga, raspravljalo se o tradicijskim vrijednostima i običajima vezanim za suživot čovjeka i prirode na području Malostonsog zaljeva s aspekta školjkarstva, ribarstva, poljoprivrede, brodogradnje i domaćinstva, a za potrebe snimanja promotivno-edukativnog filma na temu tradicije i prirodne baštine Malostonskog zaljeva. U sklopu projekta ECOSS izradit će se tri edukativno-promotivna filma o zaštićenoj kopnenoj i morskoj fauni i flori te o tradiciji s područja Malostonskog zaljeva, postavit će se devet edukativno-informativnih ploča o prirodnim vrijednostima Malostonskog zaljeva te će se izraditi promotivni katalozi na hrvatskom i engleskom jeziku o prirodnoj baštini Malostonskog zaljeva, a koji će se distribuirati lokalnom stanovništvu i svim posjetiteljima Malostonskoh zaljeva, s konačnim ciljem zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti Malostonskog zaljeva. Kroz projekt ECOSS ova Javna ustanova doprinosi očuvanju bioraznolikosti, no na svakom je pojedincu da svojim ponašanjem i djelovanjem slijedi isti pozitivan primjer, ne samo za Malostonski zaljev, nego za sve dijelove prirode na Zemlji.

U sklopu projekta ECOSS provode se studije na šest morskih i obalnih zaštićenih područja uključenih u europsku ekološku mrežu Natura 2000, a javnim izlaganjem sudionici su se upoznali s projektom, njegovim aktivnostima koje Javna ustanova provodi u pilot području posebnog rezervata u moru Malostonski zaljev i području europske ekološke mreže Natura 2000 HR4000015 Malostonski zaljev.

Raznolike oceanografske, ekološke i antropogene značajke ovih područja koriste se kao model za proučavanje problema zaštite kako bi rezultati bili primjenjivi i na ostala Natura 2000 područja u Jadranu. Integrirani sustav ekološkog monitoringa (engl. ECOlogical observing system in the Adriatic Sea – ECOAds), jedan je od glavnih rezultata projekta ECOSS. Ovakav sustav monitoringa objedinit će biološke i oceanografske podatke u internetsku platformu koja će prikazivati ekološke pokazatelje na lako razumljiv način, prilagođen potrebama institucija koje se bave zaštitom mora.