Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na sastancima Stručnih službi i Službe čuvara prirode u organizaciji Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Putem Internet platforme održana su dva zasebna sastanka s ciljem okupljanja predstavnika stručnih službi te čuvara prirode koji djeluju u sklopu javnih ustanova nacionalnih parkova, parkova prirode te županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Republike Hrvatske. Na ovaj način omogućena je razmjena iskustava na razini Republike Hrvatske u pogledu djelovanja stručnih službi i čuvara prirode u otežanim okolnostima uzrokovanim pandemijom bolesti COVID-19 kao i planiranim aktivnostima za 2020. godinu.

Predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike osvrnuli su se na direktan i indirektan učinak pandemije uzrokovane bolesti COVID-19 na bioraznolikost Republike Hrvatske iz čega je vidljivo kako se priroda počela obnavljati, a uslijed smanjene ljudske aktivnosti brojne životinjske vrste ponovno su se vratile u urbane sredine. Terenska istraživanja i neposredni nadzor zaštićenih područja su se uvelike smanjili i ograničili, a komunikacija i razmjena podataka obavlja se putem Internetskih platformi. Djelatnici službi čuvara prirode u otežanim okolnostima, uzrokovanim ograničavanjem kretanja ljudi, ulažu sve napore kako bi provodili mjere očuvanja zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000.

Djelatnici sektora za zaštitu prirode osim što vode brigu o utjecaju bolesti COVID-19 na živote bližnjih, brinu i o utjecaju virusa SARS-CoV-2 na bioraznolikost Republike Hrvatske. U okviru sastanaka, djelatnici javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima podijelili su izazove s kojima se susreću u zaštiti i upravljanju zaštićenim dijelovima prirode u ograničavajućim okolnostima uzrokovanim pojavom virusa SARS-CoV-2. Predloženo je daljnje kontinuirano korištenje Internet platformi za komunikaciju zbog brže razmjene informacija i podataka unutar sektora zaštite prirode.

Unatoč brojnim gubitcima i materijalnim katastrofama, svjedoci smo mnogih pozitivnih promjena koje se događaju u prirodi na prostoru Republike Hrvatske ali i u cijelom svijetu. Značajno smanjenje zagađenja zraka govori u prilog činjenici kako se Zemlja oporavlja. Usporavanjem gospodarskih aktivnosti i smanjenjem prometa smanjile su se emisije stakleničkih plinova što je u konačnici utjecalo na značajan pad onečišćenja zraka i pročišćavanja vodenih ekosustava na Zemlji. Novonastali urbani mir dao je slobodu kretanja brojnim životinjskim vrstama, pa tako nakon dugo vremena u moru možemo vidjeti učestalije kretanje dobrog dupina Jadranskim morem, a u gradskim sredinama zvučniji cvrkut ptica. Duboka morska dna opet su vidljiva okom, krošnje stabala su zelenije, a nebo je plavije. Priroda se ponovno približila čovjeku.

Trenutačni učinci koronavirusa na bioraznolikost u Republici Hrvatskoj, kao i u svijetu, zasada su još nedovoljno istraženi i nezahvalno je procjenjivati kakve će dugoročne posljedice imati na prirodu. Međutim, u novonastaloj situaciji možda je i najvažnija činjenica kako su se odnos i pažnja čovjeka prema prirodi promijenili. Potrebno je u budućnosti pronaći bolje i održivije načine korištenja prirodnih resursa te očuvati svijest i zahvalnost za sva prirodna bogatstva te blagodati kojima smo okruženi.