U okviru obilježavanja Europskog tjedna, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, uz podršku Europske komisije, organiziralo je Dane otvorenih vrata EU projekata u Splitu 01. lipnja 2019. godine.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA-om, sudjelovale su kao predstavnice najjužnije županije.

Ovom prilikom Javna ustanova predstavila je dva projekta sufinancirana sredstvima EU – Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross – Project Adriatic Response (CHANGE WE CARE) i ECOlogical observing System in the Adriatic Sea: oceanographic observations for biodiversity (ECOSS).

Projekt CHANGE WE CARE potiče usklađene i koordinirane akcije za prilagodbu klimatskim promjenama na prekograničnoj razini. Istražuje klimatske rizike s kojima se suočavaju priobalna i tranzicijska područja, koja pridonose boljem razumijevanju utjecaja klimatske varijabilnosti promjene na vodnim režimima, prodoru soli, turizmu, biološkoj raznolikosti i agro-ekosustavima koji utječu na područje suradnje. Javna ustanova jedna je od 11 partnera u projektu, koji obuhvaća ciljano područje delte rijeke Neretve, gdje je u sklopu svog redovnog poslovanja, dužna održavati stabilno stanje područja, Natura 2000 staništa i vrsta. Pilot područje je delta rijeke Neretve.

ECOSS ima za cilj uspostavu ekološkog sustava za promatranje u Jadranskom moru (ECOAdS), koje dijele Italija i Hrvatska. Jadransko more u području očuvanja ekosustava i biološke raznolikosti, predviđa prekogranične aktivnosti kao jedan od glavnih teritorijalnih izazova. Cijelo područje je pod utjecajem klimatskih promjena i onečišćenja, koje zahtijevaju zajednički, sustavni i integrirani pristup upravljanju obalnim i morskim resursima usvajanjem prekograničnog pristupa. Javna ustanova jedna je od 10 partnera u projektu, koji obuhvaća ciljano područje posebnog rezervata i Natura 2000 područja Malostonski zaljev i Malo more, gdje je u sklopu svog redovnog poslovanja, dužna održavati stabilno stanje područja, Natura 2000 staništa i vrsta.

Cilj održavanja Dana otvorenih vrata EU projekata je predstaviti projekte, koji su svojom uspješnom provedbom dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u područjima kao što su energetika, istraživanje i razvoj, kultura, obrazovanje, poduzetništvo, promet, zaštita okoliša, ruralni razvoj, socijalna uključenost, turizam, zdravlje i mnoga druga.