Djelatnice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije održale su radionice „Upoznajmo riječnu i barsku kornjaču“ II d. i e razredu O. Š. Lapad 11. veljače 2019.

Riječna kornjača (Mauremys rivulata) obitava jedino u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, dok barska kornjača (Emys orbicularis) naseljava gotovo cijelu Hrvatsku. Jedine su autohtone vrste slatkovodnih kornjača u Hrvatskoj i obje su strogo zaštićene, a ujedno i Natura 2000 vrsta.

Kroz kratko predavanje te koristeći edukativnu mapu za bojanje i rezanje posebno prilagođenu ranom školskom uzrastu, sudionici radionice upoznali su se sa staništem ovih ugroženih i rijetkih životinja. Također, objašnjeno im je zašto ih se ne smije uzimati iz prirode, uznemiravati, uništavati jaja ili ugrožavati na bilo koji način.

Na prilagođen način približene su im životne navike ovih kornjača poput prehrane, sunčanja i polaganja jaja, ali i načini na koje preživljavaju nepovoljne životne uvjete. Tijekom bojanja, izrezivanja i sklapanja modela riječne i barske kornjače učenici su primjenili usvojeno znanje o razlikama u tjelesnim obilježjima kornjača koje će im pomoći u raspoznavanju vrsta u prirodi, te vješto izradili zanimljive i raznolike modele riječne i barske kornjače kojima su ukrasili svoje razrede.

Glavna poruka ove radionice je da kornjače možemo zaštititi tako da:

– ne zatrpavamo i ne ograđujemo lokve, kanale i vodotoke;
– vrše za lov riba postavljamo tako da jedan dio viri iznad vode da bi slučajno ulovljene kornjače mogle disati;
– odgovorno se ponašati prema egzotičnim kornjačama-kućnim ljubimcima jer njihovim puštanjem u prirodu možemo ugroziti riječne i barske kornjače tog područja.