Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s Hrvatskim agrometeorološkim društvom, održala je edukativne radionice na temu Šumski požar u mom gradu? u dječjim vrtićima Grada Dubrovnika Palčica i Ciciban  06. studenog 2018. godine

Vrtićanima je ukazano na opasnosti i posljedice od šumskih požara koje su svake godine, posebice za ljetnog razdoblja, prisutne na području Grada Dubrovnika, ali i cijele Dubrovačko-neretvanske županije. Djeci se na primjeru katastrofalnog šumskog požara, koji je u rujnu 2018. godine zahvatio područje Orebića, ukazalo na dugoročne posljedice koje požar ostavlja po prirodu i čovjeka. Kroz zabavnu i interaktivnu radionicu prikazan je i kratkometražni animirani film Požar nije šala. Glavna poruka filma upravo je prikaz opasnosti koje požar predstavlja, upozorava na posljedice koje požar ostavlja na šume i njihov živi biljni i životinjski svijet te o sanaciji požarišta nakon požara. Alarmantan je podatak da razdoblje potrebno da se obnovi izgorjela šuma jednak je dužini prosječnog ljudskog vijeka.

Nakon filma uslijedila je edukativna igra u okviru koje su djeci dodijeljene edukativne slikovnice, crtanke i puzzle s motivima požara raslinja u kojima nestaju prirodna staništa i živi svijet u njima.